Foto: Rävper AnderssonTomas Lendholm ringer förtvivlat till ett angränsande jaktlag under björnjakten 2008, för att få lov att gå in på björnståndet som står 150 meter till höger om Tomas i en tät plantering på grannmarken.

Björnjägare i Luleå utvecklar samarbetet

Flera gånger har jägarna utanför Luleå haft oturen att björnarna gått ur markerna. Istället blev det ståndskall på angränsande jaktlags marker. Därför har jägarna i byarna utanför Luleå startat ett samarbete över gränserna.

I ett par års tid har en riktad björnjakt bedrivits på Smedsbyns viltvårdsområde mellan Luleå och Boden. Efterhand har fler och fler personer blivit intresserade och bett att få vara med under jakterna. Intresset har blivit så stort att två engagerade personer har lagt ner ett stort arbete för att få till stånd ett samarbete över jaktgränserna.
– Vi har ju i flera år nu haft jägare från Orsa i Dalarna som åkt hela vägen upp till oss för att jaga björn här, berättar Tomas Lendholm i Smedsbyns viltvårdsområde
Nära skjuta björn
Flera gånger har de varit nära att få skjuta björn för Orsa-jägarnas hundar.
– Men tyvärr har det varit stolpe ut. Flera gånger har björnarna gått ur vår mark och det har blivit ståndskall inne på grannlagens jaktmark, tillägger Tomas Lendholm.
– Men när vi hörde om hur jägarna i Orsa har gjort med sitt rovviltkort blev vi intresserade av en sådan möjlighet, fortsätter han.
En annan ung och björnjaktintresserad jägare är Jocke Fredricksson i Ängesbyn.
Sonderat terrängen
Jocke och Tomas har sonderat terrängen under året. Den 12 augusti samlades flera jaktlag och privata markägare och viltvårdsområden för att diskutera ett samarbete över jaktgränserna i Ängesbyn.
– Jag tog kontakt med Göran Myrberg i Orsa för att höra om hur det så kallade rovviltkortet fungerar. Då fick jag reda på att kortet gäller för björn, lodjur, räv, mård och grävling. Blir det vargjakt kommer även de att vara med på det kortet, förklarar Jocke Fredricksson.
Jägarna som deltog i mötet kom från Södra Persöns jaktlag, Gammelstads jaktklubb, Ängesbyn, Börjelslandet, Brändön-örarna, Ängesbyn viltvårdsområde, Sunderbyn, Börelslandets jaktlag, Börgelslandet-Prästholm och Smedsbyns viltvårdsområde.
30-tal jägare på mötet
Ett 30-tal jägare satt under kvällen och diskuterade hur ett kommande samarbete bäst skulle läggas upp för att få till en fungerande björnjakt.
– Nu kom vi fram till att en telefonlista skulle upprättas med kontaktpersoner. Efter telefonkontakt ska det vara möjligt att få köpa gästkort och sedan gå in och skjuta björnen om det blir ståndskall på en av de anslutnas mark, berättar Jocke Fredricksson.
Efter mötet hade han telefonkontakt med Rutviks jaktlag, vilka inte kunde komma på mötet. De ville också bli uppsatta på telefonlistan. Vidare ska björnjakter meddelas till alla på telefonlistan, så att även jaktgrannarna kan sitta på pass och vara med om ett jaktlag hittar någon björn.
Stormöte i vinter
Deltagarna enades också om att arrangera ett stormöte nu i vinter, där samtliga jägare mellan Luleå och Råneå ska bli inbjudna för att eventuellt få till ett rovviltkort enligt ”Orsamodellen”.
– Det var ett positivt möte. Jag tycker det är roligt med ett nytt och modernt tänkande för att kunna bedriva björnjakt, vilket är en ny jaktform här i den norrländska kustregionen, avslutar Jocke Fredricksson.

Rävper Andersson
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...