”Björnstammen klarar inte en avskjutning på 200”

JRF, Jägarnas Riksförbund, i Jämtland tycker att det finns för mycket björn i landet och har föreslagit att tilldelningen av björn på sikt borde vara 200 djur. Men länsstyrelsen i Jämtland menar att det är en alldeles för hög siffra.

– Inför förra jakten räknade vi med 800 björnar i länet. Utifrån den siffran blir det ingenting kvar efter fyra år om vi fortsätter att fälla 200 djur, säger Maano Aunapuu på länsstyrelsens rovdjurs- och viltförvaltning till LT, Länstidningen i Östersund.

För att kunna skjuta av 200 björnar krävs en björnstam på 2 000 björnar enbart i Jämtland, anser Maano Aunapuu. Just nu är det inte helt fastställt hur många björnar det finns i länet, men beräkningar som gjorts av Björnprojektet säger att det finns totalt 2 350-2 900 björnar i hela Sverige.

Svar om spillningsprover

De 5 700 björnspillningsprover som samlades in för DNA-analyser kommer att visa hur många björnar det finns i Jämtlands län. Resultatet väntas den 14 april.

– Vi vet att björnen går omkring och spiller ganska mycket. Som jämförelse kan man ta norska prover i en motsvarande undersökning. Där var förhållandet att en björn låg bakom tio spillningsprover, berättar Maano Aunapuu för LT.

Att det samlades in så många spillningsprover i länet överraskade länsstyrelsen.

– Det var mycket mer än vad man i Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten samlade ihop tillsammans. Det beror på två saker. Dels har vi mycket björn i Jämtland, men det var också väldigt bra respons från allmänheten på att samla in proverna, säger Maano Aunapuu i LT.

Stor skillnad på uppfattningar

Det råder stor skillnad på jägarnas och länsstyrelsens respektive uppfattningar om hur stor björnstammen är.

– Jag tror att en stor förklaring är att jägarna inte funderat så mycket på att reproduktionen hos björn är så pass annorlunda än hos älg. Vi vet att det finns tillväxt i björnstammen, men det finns spännvidder.

Jägarnas Riksförbund tror på den högsta siffran.

– Jägareförbundet har tidigare gjort en beräkning som ligger lite över siffran 800 som länsstyrelsen använde i fjol, säger Maano Aunapuu i LT.