”Björntaket alldeles för lågt”

322 björnar får fällas vid årets skydds- och licensjakter. 81 av dessa får fällas i Gävleborg och Dalarna, något som upprör bland annat Dalarnas JRF-ordförande, Malte Sandström, som anser att tilldelningen är på tok för liten.

De fyra nordliga länen (det norra rovdjursförvaltningsområdet) får fälla maximalt 241 björnar. Det mellersta området (endast Dalarna och Gävleborg) får fälla maximalt 81 björnar. Siffrorna är inte riktigt jämförbara med tilldelningen vid förra årets licensjakt, då dessa områden fick fälla 171 respektive
72 björnar.
Årets ram från Naturvårdsverket inrymmer nämligen både de björnar som ska fällas vid den ordinarie licensjakten (som länsstyrelserna senare ska fastställa i detalj) samt de skyddsjakter som eventuellt ska ske från 1 juli och ett år framåt. Naturvårdsverket bedömer att taket på 322 björnar motsvarar ungefär 10 procent av stammen och att den avskjutningen ska stabilisera stammen på nuvarande nivå.

17 björnar skyddsjagades
Tilldelningarna, som alltså fastställs av länsstyrelserna, blir därmed med säkerhet mindre, eftersom björnar måste reserveras till skyddsjakterna. Förra året fälldes exempelvis 17 björnar vid beslutade skyddsjakter, samtliga i norra rovdjursförvaltningsområdet.
Men även om det finns förutsättningar för en rejäl höjning av tilldelningarna är det långt ifrån tillräckligt, anser Malte Sandström, JRF:s ordförande i Dalarna.

”Björnstammen för stor”
– Vi måste minska rovdjursstammen i länet. Vår björnstam är alldeles för stor i förhållande till hur mycket mat en björn ska ha. Se bara på hur älgstammen ser ut. Vi måste skjuta minst 50 björnar bara i Dalarna, säger Malte Sandström.

Han är mycket besviken och upprörd över det låga björntaket i Naturvårdsverkets beslut.
– Att säga att 81 björnar är tio procent av björnstammen i Dalarna och Gävleborgs län är helt absurt. Här i Dalarna finns inget förtroende för länsstyrelsen och björnforskarna. Dessutom forskas det ju bara i de norra länsdelarna, men det övriga dalarna då?

Mycket över miniminivån
Den av riksdagen beslutade miniminivån för den svenska björnstammen är 100 föryngringar, eller cirka 1 000 djur. I dag bedöms antalet björnar i landet till omkring 3 200 och arten är numera borttagen från Artdatabankens rödlista.
I regeringens proposition ”En ny rovdjursförvaltning” konstateras att den betydligt högre nivån än miniminivån inte inneburit omfattande konflikter eller problem. Nationellt sett bedömde regeringen att det inte fanns något behov av att minska björnstammen.
Även Naturvårdsverket bedömer att acceptansen för en livskraftig björnstam i huvudsak är stor.