C-kommunpolitikern Inge Östlund i Rättvik riktar hård kritik mot åklagaren Åse Schoultz sedan hon beslutat att överklaga de friande domarna i Lillhärdalfallet. 
Foto: Martin Litens

C-kommunpolitikern Inge Östlund i Rättvik riktar hård kritik mot åklagaren Åse Schoultz sedan hon beslutat att överklaga de friande domarna i Lillhärdalfallet.

 

C-politiker rasar mot Schoultz

Inge Östlund (C) i kommunstyrelsen i Rättvik är minst sagt kritisk mot vargpolitiken och att åklagaren Åse Schoultz överklagat den friande tingsrättsdomen mot jägarna i Lillhärdalfallet.
– Hon borde förtidspensioneras och hennes agerande är ett hot mot rättssäkerheten, säger Inge Östlund om Åse Schoultz.

De fem männen från Härjedalen har stått åtalade för illegal vargjakt i norra Dalarna.
Efter den friande domen, och efter att åklagaren beslutat att överklaga, har han blivit nedringd av många förtvivlade jägare och lantbrukare.
Inge Östlund påpekar att åklagare och polis har utrett fallet i två och ett halvt år. Det enda som fåtts fram i bevisväg är indicier, som underkändes av tingsrätten i Mora.

”Ett hot mot rättssäkerheten”
Att det då beslutas att överklaga med samma svaga bevismaterial är ett hot mot rättssäkerheten, resonerar C-politikern.
– Jag, och många med mig, väldigt kritiska till hennes uttalanden och känner en stark frustration, kommenterar Inge Östlund.
– Hade det blivit en fällande dom skulle det innebära att man riskerar att hamna i fängelse om man korsar ett vargspår när man är ute för att till exempel jaga småvilt, säger Inge Östlund.

Växt till en varböld
Att rovdjursfrågan, och inte minst vargpolitiken, växt till en varböld och en symbolfråga mellan stad och landsbygd grundar sig på att ingen vill ta något långsiktigt ansvar för landsbygden, tycker han.
– Förmodligen är det för lite folk på landsbygden, samtidigt som det diskuteras livligt runt köksborden.
Det ökande rovdjurstrycket är ett hårt slag mot landsbygden, konstaterar Inge Östlund.
– Nu vill man ha 270 vargar, men jag är övertygad om att vi skulle klara oss med 150 vargar. Då skulle det även vinna en större acceptans hos landsbygdsborna.