Dalmål eller hot mot naturbevakare?

En naturbevakare har anmält en skogsmaskinförare hotat att gräva ner honom i snön. Men skogsmaskinföraren hävdar att han sagt på dialekt att det ändock inte snöat över honom, vad han kunde se.

I början av mars förra året träffade naturbevakaren på skogsmaskinföraren och en annan person i Brunvasselbo fäbodar. 

Medan skogsmaskinföraren lastade av timmer väntade naturbevakaren i bilen, och gick sedan fram till de två personerna när de var klara för att prata med dem.

Eniigt natubevakarens arbetsuppgifter ska de ta kontakt med personer de möter i skogen och prata med dem, uppger naturbevakarens chef Stig-Åke Svensson på länsstyrelsen.
Skogsmaskinföraren tyckte att naturbevakaren gjorde intrång i deras verksamhet när han kom fram för att prata.
Förstod att han inte var populär
I tisdags tog tingsrätten upp målet, som rubriceras hot mot tjänsteman.
Naturbevakaren uppger för rätten att han förstod att han inte var ett populärt besök för de två männen vid skogsmaskinen. Han säger att han inledde samtalet med att säga ”vad mycket snö ni har här”.
Den ene mannen svarade då ”jag hoppas att det kommer mer så att vargarna flyttar ner till Stockholm”. Därefter menar naturbevakaren att skogsmaskinföraren ska ha uttalat hot om att gräva ner honom i snön.
Åklagare Kerstin Persson ställde frågor under rättegången om varför skogsmaskinföraren upplevde naturbevakarens kontaktförsök som besvärande, men konstaterade att hon inte fick några klara svar och stoppade förhören om denna detalj.
– Vi kommer ingen vart, så vi slutar här, sade hon.
”Svårt att höra vid maskinen”
Rätten åkte även ut till skogsmaskinen för att göra syn, på begäran av skogsmaskinförarens advokat Åke Söderman. Han ville visa att det är svårt att höra vad som sägs vid maskinen när den är igång.
Uppgifterna går isär om var männen befann sig under händelsen, och åklagare Kerstin Persson tog fasta på att just de två männen vid skogsmaskinens vittnesmål inte stämmer överens.
– Naturbevakaren har på ett trovärdigt sätt berättat om vad som hänt, det är hot mot tjänsteman och straffet bör bli böter, sä hon.
”Inte utom allt rimligt tvivel”
Skogsmaskinförarens försvarsadvokat Åke Söderman konstaterade att vittnets minnesbilder kanske inte var exakta. Han menar att man ändå inte kan fastslå att de tre inblandade stått tillsammans och pratat.
– Det är inte ställt utom allt rimligt tvivel att naturbevakaren blivit hotad. Åtalet kan omöjligen bifallas, sa Åke Söderman.
Dom meddelas den 27 september.