Hemmabygget av ett hagelvapen och innehav av ammunition utan tillstånd ger två månaders fängelse.
Hemmabygget av ett hagelvapen och innehav av ammunition utan tillstånd ger två månaders fängelse.

Döms för hemmagjort hagelvapen

En 37-årig man i Heby-trakten döms till två månaders fängelse för vapenbrott sedan han tillverkat ett eget hagelvapen för ”att försvara sig mot vildsvin”.

Polisen upptäckte det hemmagjorda hagelvapnet i samband med en husrannsakan i våras.
Förutom hagelvapnet hittades 240 hagelpatroner och 180 andra patroner i hemmet. 37-åringen saknade tillstånd för att ha ammunitionen och döms även för det innehavet.

”Köpt patroner på gårdsauktioner”
Mannens förklaring var att patronerna funnits i lådor med diverse innehåll som sålts på gårdsauktioner. Men domstolen anser att 37-åringen måste ha skaffat ammunitionen avsiktligt.
Att det hemmagjorda hagelvapnet skulle användas som försvar mot vildsvin eller inbrottstjuvar är heller inget som rätten tog intryck av.
Den primitiva bössan bedöms som funktionsduglig, trots att polisens utredare inte provskjutit vapnet. Det finns risk att vapnet skulle ha kommit till brottslig användning, resonerar domstolen.
Mannen har sagt att han bara använt sin konstruktion en gång för att skjuta mot burkar.
Förutom två månaders fängelse får han både sitt vapenbygge och patronerna förverkade.