En vildsvins­krock är i genomsnitt 27 procent dyrare jämfört med en älgolycka.
Foto: Foto: Göran Ekström En vildsvins­krock är i genomsnitt 27 procent dyrare jämfört med en älgolycka.

Dyrare krocka med vildsvin än med älg

Vildsvinsolyckorna är klart dyrare än älgolyckorna.
Det visar älskadefondsföreningens genomgång av kostnader för viltolyckor under 2008.

Älgskadefondsföreningen har tillsammans med Länsförsäkring Kronoberg tagit fram Sveriges ”viltolycksnota” för 2008. Den visar att en vildsvinskrock i genomsnitt är 27 procent dyrare jämfört med en älgolycka. I snitt kostar vildsvinsolyckan 37 000 kronor, medan en älgolycka kostar omkring 29 000 kronor. Rådjursolyckorna kostar i snitt 17 000 kronor.

Högre tyngdpunkt
– Orsaken till att vildsvin orsakar störst materiella skador, är att vildsvinets tyngdpunkt ligger i höjd med bilens front. Kraften slår således hårdast där bilens dyraste komponenter sitter, säger Fredrik Valgren, motorskadechef på Länsförsäkring Kronoberg.
När det gäller totalkostnaderna för viltolyckor råder det däremot ovänt förhållande: Rådjuren står för den helt dominerande delen av kostnaderna, drygt 526 miljoner av totalt 766 miljoner. På andra plats kommer älgolyckorna, som kostar 148 miljoner och därefter vildsvinen på 91 miljoner.

Vildsvinen på väg om älgen
Frågan är dock om vildsvinen snart hamnar på andra plats och orsakar högre olyckskostnader än älgarna. Älgskadefondsföreningen spår en ökning av viltolyckskostnaderna, särskilt med tanke på den snabbt ökande vildsvinsstammen.
Älskadefondsföreningens statistik gäller enbart materiella kostnader.
– Kostnaderna för sjukvård, rehabilitering och andra olycksrelaterade utgifter överskrider mer än 1 miljard kronor per år enligt Vägverkets beräkningar, säger Andreas Lindfors, informatör på Älgskadefondsföreningen 

Fakta/Viltolyckskostnader
Djurslag, antal olyckor, kostnad per olycka, totalkostnad
Älg, 5 118, 29 000 kr, 148 422 000 kr
Rådjur, 30 982, 17 000 kr, 526 694 000 kr
Vildsvin, 2 462, 37 000 kr, 91 094 000 kr
Länvis statitistik på http://nweb.waymaker.se/bitonline/2009/01/26/20090120BIT20210/wkr0003.pdf