Naturvårdsverket föreslår förenklingar för de som vill jaga på allmänt vatten. – Det ska bli enklare för alla inblandade, säger Alf Pettersson, chef för sektionen för viltförvaltning.
Foto: Montage / BigganVi / Shutterstock.com / JRF Naturvårdsverket föreslår förenklingar för de som vill jaga på allmänt vatten. – Det ska bli enklare för alla inblandade, säger Alf Pettersson, chef för sektionen för viltförvaltning.

Enklare jakt på allmänt vatten

Naturvårdsverket föreslår förenklingar och effektiviseringar för jakt på allmänt vatten. Syftet är dels att minska administrationen, men också att fler ska få möjlighet att jaga, skriver myndigheten på sin webbsida.

Naturvårdsverkets förslag innebär att den som vill jaga på allmänt vatten bara behöver anmäla sig till jaktkortsregistret och där meddela vilket län man ska jaga. Anmälan föreslås även vara avgiftsfri.
– Det har tidigare varit ett ansökningsförfarande för att få tillstånd till jakt på allmänt vatten. De nuvarande bestämmelserna har öppnat upp för olika tolkningsmöjligheter, vilket kan förklara varför tillämpningen har skiftat mellan länen. Förslaget fokuserar på ökad tydlighet och att det ska bli enklare för alla inblandade, säger Alf Pettersson, chef för sektionen för viltförvaltning på Naturvårdsverket.

Jakt föreslås vara tillåten för fast bosatta i Sverige
I förslaget skriver Naturvårdsverket också att jakten på allmänt vatten ska vara tillåten för personer som är fast bosatta i Sverige. Detta gäller även personer som har uppnått närmare anknytning till Sverige genom internationella åtaganden om etableringsfrihet, arbetskraftens fria rörlighet och utbyte av tjänster. Däremot ska länsstyrelserna kunna begränsa jakten i föreskrifter och enskilda beslut.
– Jakten på allmänt vatten är liten i förhållande till den jakt som bedrivs på enskilda vatten. Vi räknar med en ökad jakt genom vårt förslag, men inte att jakten kommer att påverka populationerna som helhet negativt, säger Alf Pettersson.