Här ska länsstyrelsens utvalda jägare försöka fälla den sista årsvalpen i varghybridkullen fram till sista mars.
Foto: Länsstyrelsen Södermanland Här ska länsstyrelsens utvalda jägare försöka fälla den sista årsvalpen i varghybridkullen fram till sista mars.

Ett djur till får fällas i varghybridjakten

Länsstyrelsen i Södermanland har dragit in det gamla beslutet om skyddsjakt på varghybridflocken. Nu är det bara ett djur som får skjutas av jägare som utsetts av länsstyrelsen i en så kallad riktad skyddsjakt.

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att det bara är en årsvalp kvar från hybridkullen.
Tidigare fick vanliga jägare i berörda älgskötselområden norr om Katrineholm delta i skyddsjakten.
Hittills har åtta djur fällts. Det är vargtiken som fick valpar med en tamhund samt en vuxen varghanne. Dessutom är det sex årsvalpar från hybridkullen som skjutits.
Det nya beslutet om skyddsjakt fattades i tisdags.

Gäller från 2 februari
Från och med den 2 februari och fram till sista mars utförs skyddsjakten på det sista djuret av personer som utsetts av länsstyrelsen.
Eftersom det är svårt att se skillnad på en årsvalp från hybridkullen och en skandinavisk varg som råkar komma in i skyddsjaktsområdet runt Bie är det tillåtet att både fälla en varg eller en hybrid, oavsett ålder och kön.
Sedan får en undersökning av kroppen visa om det är en hybrid eller inte.
Tillsammans med Naturvårdsverket har länsstyrelsen gjort bedömningen att det inte finns ”genetiskt viktiga” vargar i området. Jakt & Jägare skrev senast om varghybridjakten här: