Foto: Shutterstock/Regeringskansliet Landsbygdsminister Peter Kullgren ser EU-kommissionens utspel som ett steg i rätt riktning. De åsikter som förts fram från länder, inte minst Sverige, med ökande vargstammar har fångats upp i Bryssel.

EU-kommissionen öppnar för att ändra vargens skyddsstatus

EU-kommissionen har lyssnat på de vargkritiska rösterna i Sverige och öppnar för att ändra skyddsstatusen för varg. ”Har man bra argument och får med sig tillräckligt många ger det effekt”, kommenterar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Landsbygdsminister Peter Kullgren befinner sig i Spanska Cordoba för möte med ministerrådet. Han konstaterar att dagens vargnyhet inte har med det mötet att göra, men han är påtagligt glad över beskedet från den mäktiga EU-kommissionen.

Ett nytt kapitel

Det innebär att unionen står inför ett nytt kapitel i sin vargpolitik, något som offentliggjordes med ett pressmeddelande tidigare i dag.

Man uppmanar lokala myndigheter i EU-länderna att fullt ut utnyttja möjligheter till undantag avseende varg. Dessutom vill man att myndigheterna, forskarna och alla andra berörda ska samla in relevant data om vargstammarna och dess effekter på samhället så att reglerna om bevarandestatus kan utvärderas.

– Jag trodde inte att det skulle röra på sig riktigt så här fort. Men vi har jobbat länge med frågan och fört fram en svensk ståndpunkt. Trycket har ökat på kommissionen, säger Peter Kullgren till Jakt & Jägare.

Han fortsätter:

– Som jag tolkar det uppmanar man medlemsstaterna att använda allt som finns i dag för att skydda boskapen från angrepp.

Lyckat möte

Förra veckan träffade Peter Kullgren sin österrikiske ministerkollega, vilket Jakt & Jägare rapporterade om. Mycket av det som nämndes i ett undertecknat dokument efter mötet återfinns nu i kommissionens utspel.

– Man uppmanar bland annat medlemsländerna att komma in med data, det tog vi upp. Hela grunden är att man har koll på sina vargar. I Sverige är vi oerhört bra på det, men det där har man inte riktigt uppnått i övriga Europa. Det är mycket viktigt.

Ligger det i tiden att synen på varg blir mera kritisk?

– Jag tror att den allmänna diskussionen i samhället med livsmedelsförsörjningen går i den riktningen. Vi har krig och dessförinnan pandemi och torka. Där påverkar vargen, om bönder underlåter att investera för att de inte vågar ha hagar påverkar det situationen.

– Vår linje har gått igenom, men det är många länder som har en väldigt växande stam och många stora länder säger att vi måste göra något. Vi har helt enkelt bett om stöd för vår linje och fått det. Jag tolkar riktningen som att man har förstått problematiken.

– Många, även i jägarkretsar har trott att vi aldrig får med kommissionen. Vi ska inte ropa hej än, men vi är på väg i rätt riktning.

Är det så att påtryckningar från Sverige till slut har gett effekt?

– Hela situationen, omvärlden och effektivt politiskt arbete från oss, till slut ökar trycket på kommissionen. Man ska vara ödmjuk, det är ingen lätt uppgift. Men har man bra argument och får med sig tillräckligt många som tycker som vi, till slut ger det effekt.

Kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, kommenterar den nya vargpolitiken så här i ett pressmeddelande:

”Koncentrationen av vargflockar i vissa europeiska regioner har blivit en verklig fara för boskap och potentiellt även för människor. Jag uppmanar lokala och nationella myndigheter att vidta åtgärder där det behövs. Faktum är att den nuvarande EU-lagstiftningen redan gör det möjligt för dem att göra det.”

EU-kommissionen vill ta del av data från alla som berörs av vargen, här rapporterar du in: EC-WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu