Farsot bland Blekingeälgar

Närmare 15 mystiskt och svårt sjuka älgar har hittats i mellersta Blekinge. Det är oklart vad de lider av, och nu har prover från älgarna skickats till SVA.

I Blekinge har närmare 15 älgar hittats, som varit svårt sjuka. De har varit utmärglade, apatiska och lidit av förlamning. Blindhet och kraftigt håravfall har också förekommit. 
Vad älgarna, som hittats inom ett område på cirka 15 000-20 000 hektar, lider av är det ingen som vet. 
– Älgarna är mellan två och sju år gamla, de borde alltså vara sina livs form. Men så är det inte, säger John Källström, yrkesjägare på Johannishus godsförvaltning till Svensk Jakt.

Prover till SVA
Nu har prover från de sjuka älgarna skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, tillsammans med en hel älgkropp.
– Det är oförklarligt och mystiskt. Älgen vi undersökte var sju år gammal. Vi har hittat en del parasiter men det är snarare ett resultat av älgarnas dåliga kondition än orsaken. Vi har inte påträffat virus eller bakterier, säger statsveterinär Torsten Mörner till Svensk Jakt.
SVA planerar nu att sätta upp ett fältlaboratorium i Blekinge i höst för att ta reda på vad älgarna lider av. 

Del av ett större sammanhang
John Källström tror att de döda Blekingeälgarna kan ha samband med kalvdödligheten på Öland, de hårlösa älgarna som hittats i Kronobergs län och att älgarna förökar sig dåligt i Blekinge.
Omfattningen kan vara större än vad man tror, misstänker John Källström.
Varken John Källström eller statsveterinär Torsten Mörner tror att älgarna dött på grund av brist på mat, eftersom tillgången på föda just nu är god.
– Det finns till och med mjölkört på hyggena där älgarna hittats. Älgstammen i området är inte heller särskilt stor. Det här är något annat och något mycket mystiskt. Något är allvarligt fel med de här djuren, säger Torsten Mörner till Svensk Jakt.