Nej, du får inte gör ett montage av en uppstoppad talgoxe utan tillstånd från Jordbruksverket. Du får heller inte använda slaktblod från tamboskap när blodspår läggs för jakthundar.
Foto: Asturianu/Shutterstock.com Nej, du får inte gör ett montage av en uppstoppad talgoxe utan tillstånd från Jordbruksverket. Du får heller inte använda slaktblod från tamboskap när blodspår läggs för jakthundar.

Förbjudet stoppa upp talgoxe

Har du funderat på att prova att stoppa upp den där talgoxen som flög in i fönstret i våras och som ligger kvar i frysen? Det ska du låta bli. Gör du det utan att vara registrerad konservator begår du idag ett brott. Men det kan bli ändring, för Jordbruksverket utreder frågan.

Jakt & Jägare har fått en del frågor om hur man som jägare får hantera döda djur och djurdelar mot bakgrund av olika EU-direktiv. Därför har Jakt & Jägare skickat några funderingar vidare till Jordbruksverket.
Beträffande frågan om att själv få stoppa upp ett djur har det tidigare varit en relativt valig hobby. Under 60- och 70-talet fanns det studiecirklar i ämnet. Det gavs ut böcker om hobbyn och i olika TV-program kunde tittarna lära sig konsten att stoppa upp exempelvis en fågel.
Men nu är det andra regler som gäller.

Kan bli ändring
Enligt James Bonet vid Jordbruksverket måste man vara registrerad konservator för att stoppa upp talgoxen. Men det kan komma att bli ändring på den punkten.
Jordbruksverket utreder nämligen om det i nästa föreskrift ska bli tillåtet för privatpersoner att göra jakttroféer ”för personligt bruk”. Men, tillägger Jordbruksverket, ”detta är inget prioriterat område för oss”.
Om du som privatperson vill köra ett dött djur till konservatorn går det bra, bara det inte sker yrkesmässigt. Konservatorn som ska ta hand om djuret ska dock vara godkänd/registrerad hos Jordbruksverket.
Frågan om det är tillåtet att flå exempelvis en and för att göra en vette av den är inte helt klar, men James Bonet ska undersöka saken vidare.

Blodspår kräver tillstånd
Däremot är det OK att använda kroppsdelar som skinn, klövar, öron, blod och liknande för att använda vid exempelvis hundträning, men bara så länge det är fråga om kroppsdelar från vilda djur.
Använder du blod från ”produktionsdjur” som ko eller gris krävs ett speciellt tillstånd.
– Det har med eventuellt smittskydd att göra, förklarar James Bonet på Jordbruksverket.
Att sälja ett uppstoppat djur möter inga hinder eftersom det smittskyddsmässigt inte anses farligt.
Däremot blir det problem om djuret är artskyddat och finns med på CITES-listan över skyddade djur. Då gäller det att kolla med Jordbruksverket.