Foto: Anna Förster JRF:s förbundsstyrelse. Från vänster: Enock Skogman, Stefan Paulson, Suzane Christoferson, Arne Nilsson, Jörgen Söderlund, Martin Lundgren, Solveig Larsson, Stefan Nilsson, Silvana Lindgren Majander, Sven-Olof Sandberg, Ulf Lindström och Fredrik Zreloff.

Fortsatt förtroende för JRF:s förbundsstyrelse

I dag inleddes Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, årsstämma i Norrköping med bland annat personvalen. Valberedningens förslag klubbades igenom i princip utan debatt.

I helgen äger JRF:s årsstämma rum, denna gång på Scandic Norrköping Nord.

48 ombud från hela Sverige anlände under lördagsförmiddagen och efter lunch drog förhandlingarna i gång.

Till mötesordförande valdes förbundets vice ordförande Sven-Olof Sandberg. Punkterna på dagordningen betades snabbt av en efter en.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Valberedningen presenterade ett förslag på nytt ersättningssystem vid arbete för förbundet som bygger på årliga ersättningar i stället för ersättning per möte. Tre distrikt reserverade sig med hänvisning till att förslaget inte presenterades samtidigt som övriga årsmöteshandlingar.

Förnyat förtroende

Därefter var det dags för personval. Alla som var uppe för omval fick förnyat förtroende.

Solveig Larsson valdes om som förbundsordförande.

De tre regionbundna ledamöterna, som valdes för två år, blev: Arne Nilsson, Norr; Ulf Lindström, Mitt och Enock Skogman, Syd.

De tre suppleanterna för ett år blev i tjänstgöringsordning: 1. Stefan Nilsson, 2. Stefan Paulson, 3. Fredrik Zreloff. Den sistnämnde är den enda nya personen i förbundsstyrelsen. Han är också distriktsordförande i Värmland och ordförande i Grava Jaktskytteklubb i Karlstad.

Ny revisor

Till revisor i två år valdes Torbjörn Rebert, som har varit revisorssuppleant under de senaste åren.

Till revisorssuppleant i två år valdes tidigare revisorn Kristian Einarsen.

Och till revisorssuppleant i ett år valdes Erik Boman, efter en miss i förra årets protokoll.

Oförändrad valberedning

Årsstämman enades också om att välja om de ledamöter i valberedningen vars mandatperiod gick ut, det vill säga Kalle Nygren, Kjell Emilsson och Nils-Birger Andersson. Som ordförande i valberedningen fortsätter Hans-Erik Carlsson.

I morgon söndag fortsätter förhandlingarna med de motioner som inte hanns med under lördagen.