Fyra ansökningar om skyddsjakt på varg i Dalarna

Det ligger fyra skyddsjaktsansökningar om varg på länsstyrelsens bord i Falun. Ansökningarna gäller Selja/Långlet, norr om Mora, Siljanringens vargrevir, Siljansnäs och Äppelbo.

När det gäller skyddsjakt på varg i Siljansringem finns två skyddsjaktsansökningar inskickade. Alla ansökningarna kommer från jaktkretsar inom Jägareförbundet. I några fall är även byalag med i ansökningarna.
När det gäller två av ansökningarna har länsstyrelsen i Dalarna lämnat yttranden till Naturvårdsverket. Länsstyrelsen har lämnat ett positivt yttrande när det gäller en varg i Selja/Långlet under vissa förutsättningar, bland annat att vargen skjuts i närheten till bebyggelse. 

Nej till vargjakt i Äppelbo
Däremot blev det nej från länsstyrelsen när det gäller vargjakt i Äppelbo. Motiveringen är bland annat att det saknas dokumenterade skador av varg i det aktuella området under år 2008.
I Siljansrings vargrevir vill jaktkretsarna i Mora norra, Orsa och Rättvik att alla vargar skjuts. Jaktkretsarna motiverar det med att älgstammen har minskat till en mycket låg nivå. Därmed finns risk att hungriga vargar tvingas döda tamdjur.
Malte Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna, tycker att det är helt meningslöst att lämna in en skyddsjaktsansökan på varg i Dalarna.

”De lyssnar inte på oss”
– Varken länsstyrelsen eller Naturvårdsverket lyssnar på oss eller ser några problem med vargarna i Dalarna, kommenterar han.
Tomas Brynils, kretsordförande för Jägareförbundet i Äppelbo, undrar hur länsstyrelsen kan bortse från problemen med varg i markerna runt Äppelbo.
– Att det inte förekommer skador på exempelvis hundar beror på att jägare inte vågar släppa sina hundar på grund av risken för vargattacker. Livskvaliteten för många människor som bor och lever i vargområden har minskat drastiskt, säger Tomas Brynils.