Vargarna i Siggeforareviret blir fler. Förra året skedde en föryngring då fyra valpar tillkom. I år blev det ytterligare sex ungar.
Foto: Shutterstock Vargarna i Siggeforareviret blir fler. Förra året skedde en föryngring då fyra valpar tillkom. I år blev det ytterligare sex ungar.

Fyra vargar aktiva i Siggeforaattacker

Länsstyrelsen kräver skyddsjakt på genetiskt viktig hane

Länsstyrelsen i Uppsala står på sig och vill att skyddsjakt ska genomföras i Siggeforareviret. I ett svar till förvaltningsrätten fastslår man att fyra olika vargar har varit inblandade i angreppen.

Skyddsjakten på en vuxen varg i Siggeforareviret i Uppsala län stoppades tills vidare efter det att Svenska Rovdjursföreningen och Föreningen Nordulv överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Luleå.

Vidhåller sitt beslut
I ett yttrande till domstolen skriver länsstyrelsen i Uppsala att man vidhåller sitt beslut.
Därefter går man punkt för punkt igenom en rad vargangrepp som har skett under 2020 och 2021.
Samtliga attacker som går att knyta till specifika vargar har kopplats till vargar i Siggeforareviret.
Vad gäller den genetiskt viktiga varghane som den uppskjutna skyddsjakten omfattar skriver länsstyrelsen att hanen, föräldratiken och två fjolårsvalpar alla har varit inblandade i angrepp under 2021.

Går inte att undanta
Länsstyrelsen konstaterar också att hanen har en genetisk vikt som motsvarar omkring tretton individer som inte har kommit vandrande.
Hur den gynnsamma bevarandestatusen påverkas om den skjuts går inte, enligt länsstyrelsen, att säkert avgöra.
Man fastslår:
”Länsstyrelsen bedömer att en skyddsjakt som helt undantar den genetiskt viktiga vargen om denne gör skada inte är möjlig att fatta.”

Redan fått valpar
Dessutom råder det ingen tvekan om att den genetiskt viktiga hanen redan har fört sina gener vidare vid flera tillfällen:
”I Siggeforareviret har Länsstyrelsen under sommaren 2021 kunnat konstatera fyra vuxna individer. Därmed är sannolikheten att valpar med viktiga gener överlever stor, även om ett av föräldradjuren skulle skjutas bort. De fjolårsvalpar som finns kvar i reviret har goda chanser att klara sig.”

395 vargar i landet
Länsstyrelsen nämner också att sex valpar nyligen fotograferades i reviret och skriver att de ”har goda möjligheter att överleva och bidra till att minska inavelsgraden i den svenska vargstammen, oavsett om den genetiskt viktiga hanen skulle skjutas under en skyddsjakt.”
Avslutningsvis skriver länsstyrelsen att ”ogynnsam bevarandestatus inte uppkommer då vargstammen vid senaste inventeringen uppgick till 395 individer.”