Landshövding Maggi Mikaelsson tycker att det finns för mycket älg i Jämtland, speciellt vid Medstugan.
Landshövding Maggi Mikaelsson tycker att det finns för mycket älg i Jämtland, speciellt vid Medstugan.

Gav värdarna större älgtilldelning

Första älgjaktsveckan i september var landshövdingen inbjuden som jaktgäst hos skogsbolaget SCA vid Medstugan och kunde fälla två älgar.
Men bolagstopparna i SCA tyckte att tilldelningen på 14 vuxna och 15 kalvar var för lite.

Därför ansökte SCA om höjt tilldelning under pågående jakt, något som länsstyrelsen normalt avslår.

Maggi Mikaelsson, landshövding i Jämtland, beordrade då en tjänsteman, att bevilja ansökningen.

– Landshövdingen markerade tydligt att hon ville att SCA skulle få extra tilldelning. Det är svårt att göra något mot en överordnads vilja, säger Boel Hjelm vid länsstyrelsen till Östersunds-Posten.

Maggi Mikaelsson försvarar sig med att hennes primära mål är att minska älgstammen i länet.

– Jag var ju där under veckan och såg att det fanns mycket älg, kommenterar Maggi Mikaelsson.

Men nu har hon fått en storm av kritik mot sig.

– Ett riktigt klavertramp. Särskilt som flera andra har blivit nekade mer tilldelning, tycker företrädare för jägare i länet.

– Maggi Mikaelsson har agerat på ett mycket olyckligt sätt. En person med hennes position måste vara väldigt försiktig och arbeta på ett sätt så att det inte uppstår misstankar om jäv.

Det säger Göran Bostedt, docent i statskunskap vid Mittuniversitetet, till Östersunds-Posten.

Maggi Mikaelsson är chef för länsstyrelsen som bland annat beslutar om älgtilldelningen.

Hon är dessutom ordförande i Hushållningssällskapet, som äger Medstugan där jakten ägde rum och som arrenderar ut jakten till SCA.

Maggi Mikaelsson är av regeringen utsedd att utreda den svenska skogspolitiken.

Många jägare tycker att skogsbolagen driver fram för hård avskjutning av älgstammen och att bolagen fått för stort inflytande över älgförvaltningen.

– Maggi Mikaelsson sitter på många stolar samtidigt. Framför allt när hon i tidningen säger att hon gärna vill bli bjuden på jakt blir det extra känsligt. Tillsammans är det här varken lyckligt eller lämpligt, säger Göran Bostedt till Östersunds-Posten.