Ronney Skoog med sin norrbottenspetstik Nanoq som är meriterad på jaktprov.
Ronney Skoog med sin norrbottenspetstik Nanoq som är meriterad på jaktprov.

Gratis jaktprov för trädskällare

För att få fler hundar av raserna finsk spets och norrbottenspets att starta på jaktprov har sex lokalklubbar beslutat att första jaktprovet ska vara gratis.

Hundraserna finsk spets och norrbottenspets är ganska små till antalet, och arbetet för att bredda avelsbasen är en viktig del i att bevara raserna.
En del av detta är att få fler hundar att starta på jaktprov och utställning. De hundar som meriteras blir sedan en bra grund i avelsarbetet.

Betalar bara reseersättningen
För att få fler att starta på jaktprov har sex lokala klubbar för trädskällare i Svenska skällande fågelhundklubben, SSF, beslutat att det första jaktprovet inte ska kosta något, förutsatt att starten sker på ett rörligt jaktprov. Den enda kostnaden för hundägaren blir reseersättningen till domaren, som är 18,50 kronor per  mil. Denna kostnad betalas direkt till domaren vid jaktprovet.
Ett rörligt jaktprov innebär att hunden kan startas på egna marker och på en dag som domaren och hundägaren gemensamt kommer fram till.

Rabatt på fasta prov
De så kallade fasta eller utlysta proven som arrangeras av lokalklubbarna på bestämda datum, ger de hundägare som genomgår provet första gången en rabatt på 200 kronor. Här slipper däremot hundägaren betala reseersättning för domaren.

– Vi kände i SSF att man borde försöka göra något för att få fler hundägare att starta på jaktprov och det här blev resultatet. Tyvärr valde några av lokalklubbarna i SSF att inte gå med. Men i Västerbottens kustland, Ångermanland, Jämtland/Härjedalen, Medelpad, Mellansverige och Sydsverige har antagit förslaget. Av de resterande fem lokalklubbarna har några sagt blankt nej och några har inte svarat på remissen, berättar Ronney Skoog, sekreterare i Mellansvenska lokalkubben och ledamot i SSF:s styrelse.