Gröna näringar vill ha vargjakt

Kraven ökar på att Sverige ska få en rovdjurspolitik där vargstammen kan begränsas. På onsdagen höll Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Lammköttsproducenter och Svenska fåravelsförbundet presskonferens i Lindesberg. Kravet är att riksdagens fastslagna rovdjurspolitik efterföljs tydligare och verkställs.

De tre förbunden vill ha snabb skyddsjakt och en aktiv förvaltning av rovdjuren.
– Rovdjurshotet bör inte vara på den nivån att tamdjurshållningen påtagligt försvåras eller omöjliggörs i. LRF motsätter sig inte en genetisk förstärkning av vargstammen, men en stabil vargstam måste även innebära antalsreglering i förvaltningen, och möjligheter till att bedriva en fungerande skyddsjakt, säger Thomas Magnusson, vice ordförande LRF i ett pressmeddelande.

Tid och pengar
Magnus Jönsson, ordförande i Svenska Fåravelsförbundet pekar på att rovdjursavvisande stängsel kostar fårägarna både pengar och tid och inte ger ett garanterat skydd mot angrepp.
– Den ekonomiska påverkan som ett högt rovdjurstryck medför bör helt bekostas av staten och inte av enskilda personer eller näringar, säger Magnus Jönsson i pressmeddelandet.
Thomas Magnusson varnar för att ett högt rovdjurstryck äventyrar arbetstillfällen på landsbygden.
– Vi bör dessutom värna om Sveriges höga djurvälfärd som möjliggör betning och de kvalitativa livsmedel som betesdjuren ger, säger Thomas Magnusson i pressmeddelandet.