FOTO: OSSIAN GRAHN & MOSTPHOTOS I skrivelsen understryks att Karl Hedin utsattes för olovlig telefonavlyssning, en otillåten bevisanskaffning som allvarligt kränkte hans rätt till det privatliv som skyddas av artikel 8 i Europakonventionen.

Hedins miljonkrav – vill skänka pengarna till Centrum för rättvisa

Karl Hedin kräver drygt 8,3 miljoner kronor i skadestånd av staten för felaktig myndighetsutövning och tiden han var frihetsberövad. Pengarna kommer han att skänka till stiftelsen Centrum för rättvisa.

Stiftelsen Centrum för rättvisa

• Centrum för rättvisa bildades 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas grundläggande fri- och rättigheter.
• Granskar missförhållanden, informerar enskilda om deras rättigheter och ställer upp som ombud i rättsliga processer.
• Har granskat tusentals fall och har engagerat sig som ombud i över 100 fall sedan starten. Fallen har rört allt från yttrandefrihet till äganderätt.

Det har gått över fem år sedan Karl Hedin häktades i oktober 2018. För ett år sedan friade Svea hovrätt honom från alla anklagelser om inblandning i illegal jakt på varg.

Ideella skador

Genom sin advokat, Sven Severin, riktar han nu ett skadeståndsanspråk mot staten – ställt till Justitiekanslern, JK.

För lidande, kränkningar och andra ideella skador kräver Karl Hedin 360 000 kronor för tiden i häkte, 50 000 kronor för ”kränkt personlig integritet genom olovlig avlyssning”, 300 000 kronor för ”förstörda möjligheter till jakt under 3 år”, 400 000 kronor för ”påverkad livskvalitet under 4 år innan hovrätten slutligen avgjorde brottmålet”.

Dessutom yrkar Karl Hedin 33 000 kronor i ersättning för förlorad arbetsinkomst och 7,2 miljoner kronor för ”Intrång i näringsverksamhet/Förmögenhetsskada”.

”Onödigt slöseri”

I skrivelsen betonas att Karl Hedin inte vänder sig till JK för att ”belasta det allmänna med ytterligare kostnader”.

På torr juristprosa konstateras att:

”Handläggningen av hans ärende har redan inneburit ett stort och helt onödigt slöseri med allmänna medel. Drivkraften är att lyfta fram och belysa de övertramp mot Hedin och hans rättigheter som vissa av statens tjänstemän gjort sig skyldiga till. Hedin har fått uppleva att tjänstemän med egna agendor tillåtits agera utan att överordnade ingripit. När fel och försummelser påtalats har leden slutits och inget har gjorts för att ens utreda påtalade missgrepp”.

Eventuella skadeståndspengar planerar Karl Hedin att skänka till stiftelsen Centrum för rättvisa.