FOTO: PETER NILSSON Ur motion Erik Ottosons motion: "Jag har tidigare motionerat om att tillåta jägar-ID som identifiering på åtelkameror och fällor men så långt har regeringen inte vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att möjliggöra detta. Jag fortsätter därför arbetet med att åter motionera i ärendet."

Hotet mot jägare – förslag om anonymare märkning av kameror och fällor

Det borde räcka med att märka åtelkameror och fällor med jägar-id, för att skydda identiteter så att det blir svårare att angripa jägare med hot och våld. Det anser moderaten Erik Ottoson som arbetar för att få genomslag för frågan i riksdagen.

Erik Ottoson (M) skriver i en riksdagsmotion att det är ”rimligt ur ett integritetsperspektiv” att åtelkameror märks så att privatpersoner som rör sig i skog och mark blir upplysta om att kameraövervakning förekommer.

Minska risken

Samtidigt menar han det är problematiskt att det finns ett krav på att kameror, liksom fällor, ska märkas med namn och kontaktuppgifter:

”Hot och våld mot jägare har ökat och innebär i dag att riskerna att vara jägare blivit än mer påtagliga.”

I stället föreslår han att man ska tillåta Naturvårdsverkets jägar-id som identifiering på åtelkameror och fällor.