Hövding ger handläggare stöd

Nej, det blir ingen omplacering av rovdjurshandläggare Daniel Hansson. I alla fall inte om landshövding Barbro Holmberg i Gävleborg får bestämma. Hon har fullt förtroende för Hansson.
– Vi kommer att ta upp saken i viltvårdsdelegationen och hoppas på gehör för vårt krav, säger SJF-basen i Gävleborg, Karl-Evert Hellsén.

Jägareförbundet med 8 000 medlemmar i Gävleborg är missnöjda med hur Daniel Hansson hanterat rovdjursfrågor i allmänhet och vargfrågor i synnerhet.
Det som fått förtroendekrisen att bli akut är det larm om omfattande illegal jakt på varg i Dalarna och Gävleborg, som rovdjursspårare Mats Rapp och Daniel Hansson vittnade om i tidningen Expressen.
Ledande forskare tillbakavisar uppgifterna från Rapp och Hansson.
Landshövding Barbro Holmbergs svarar på nu kravet att Daniel Hansson omplaceras. Hon skriver till SJF-basen i länet.

Missförstånd?  
”Ibland uppstår missförstånd när dialog sker via media och det tror jag det gjort i det fall du refererar till. Det finns ingen på Länsstyrelsen som ifrågasätter WWF:s rapport om den illegala jakten även om det kan ha uppfattats på det sättet”, skriver Barbro Holmberg.
Den WWF-rapport hon nämner är den som landets ledande vargforskare lade fram och som visade på kraftigt minskad illegal jakt på varg.
Barbro Homberg skriver också att hon har fullt förtroende för sina tjänstemän.
Driver kravet vidare  
– Det var kanske väntat att hon skulle backa upp honom. Vi nöjer oss inte med att Daniel Hansson tas i intern upptuktning, utan tycker att han bör syssla med andra saker, säger Karl-Evert Hellsén.
Under fredagen håller viltvårdsdelegationen möte i Gävle och då kommer Jägareförbundets krav om omplacering av Hansson upp på nytt.
– Vi hoppas få majortiet för vår skrivelse, säger Karl-Evert Hellsén.