Karl-Axel Falk, förste vice förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund.
Karl-Axel Falk, förste vice förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund.

”Hyckleri när Jägareförbundet ber om nåd för vargskytten”

Jägareförbundet skriver till regeringen och ber att Stig Engdahl ska slippa sitta sex månader i fängelse för att han sköt en varg som tidigare dödat tio av hans får.
– Det är ett uttryck för hyckleri och ett sätt att skaffa sig billiga poäng, kommenterar Karl-Axel Falk, förste vice ordförande i Jägarnas Riksförbund.
– Brevet till regeringen ger en sur eftersmak när man vet att det är Jägareförbundet som ligger bakom att Stig Engdahl kanske åker in på sex månader, tillägger han.

År 2000 var Jägareförbundet med och drev fram högre straffsatser för dem som skjuter stora rovdjur.

Då tyckte förbundet att det skulle gynna rovdjurspolitiken att den som dödar en varg ska ha ett minimistraff på sex månaders fängelse.

År 2006 skriver Jägareförbundet till regeringen: ”Att det föreligger proportionalitet i straffmätningen är oundgängligen nödvändigt för acceptansen av den svenska rovdjurspolitiken.”

– Reaktionerna efter domen från tamdjursägare, jägare och allmänhet talar sitt tydliga språk. Straffet står inte i rimlig proportion till gärningen, skriver Svenska Jägareförbundet i ett pressmeddelande.

Föreslog högre straff

– Historien är den att det var Jägareförbundet som föreslog ändrad straffskala för grovt jaktbrott och det är detta som nu drabbar Stig Engdahl. Naturligtvis skulle han aldrig ha blivit dömd, kommenterar Karl-Axel Falk.

– Dokument efter dokument visar hur Jägareförbundet föreslagit för Naturvårdsverket en förändring av straffskalan för grovt jaktbrott, vilket skulle innebära ministraff på sex månaders fängelse. Regeringen och verket bet på detta. Vi i Jägarnas Riksförbund och till vissa delar LRF gick emot. Men alla andra applåderade och det hela gick igenom. Det är detta som nu drabbar Stig Engdahl i Ed, tillägger han.

– Det här är ytterligare exempel på hur Jägareförbundets klåfingrighet har gett jägarna massor av extra bördor. Ett annat exempel är förbudet mot blyammunition, som också fick stöd från Jägareförbundet. Det är helt otroligt att de skall företräda jägarna, tycker Karl-Axel Falk.