Tillsynsmännen hittade en plats där en stor mängd blod och hår från en illegalt avlivad järvhona kunde grävas fram under ett täcke av nysnö.
Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län Tillsynsmännen hittade en plats där en stor mängd blod och hår från en illegalt avlivad järvhona kunde grävas fram under ett täcke av nysnö.

Illegal järvjakt upptäckt i Norrbotten

Tillsynsmän i Padjelanta/Badjelánnda nationalpark i Norrbottens län upptäckte för knappt två veckor sedan spår av en illegalt avlivad järvhona. Skoterspår och stora mängder blod och hår fanns på platsen.

Det är länsstyrelsen i Norrbottens län som nu berättar om fynden som gjordes den 21 maj.
Tillsynsmännen hittade en plats där en stor mängd blod och hår kunde grävas fram under ett täcke av nysnö. Ingen kropp återfanns dock på platsen.

Okänd järvhona
Dna-prov togs och analysen visar att blodet kommer från en sedan tidigare okänd järvhona.
– Vår slutsats är att järven har avlivats illegalt på denna plats då ett översnöat skoterspår ledde fram till brottsplatsen och mängden blod i snön var så stor att en järv inte kan överleva detta, säger Kai Oja, tillförordnad chef för länsstyrelsens fältenhet.

Flera liknande fall
Enligt länsstyrelsen dokumenterades flera fall av illegal jakt på järv i samma område även under vårvintern 2019. Totalt hittades tre liknande brottsplatser på båda sidor om riksgränsen, där tre järvar hade avlivats illegalt från skoter.
Samtliga fall har anmälts till Polisen i Norge och Sverige.
Padjelanta/Badjelánnda är Sveriges största nationalpark. Den ligger i Lappland i Norrbottens län på gränsen till Norge. Tillsynen i gränsområdet bedrivs i samverkan mellan länsstyrelsen i Norrbottens län, Polisen och norska statens Naturoppsyn.