Mufflon har observerats på flera platser i Uppsala län den senaste tiden. Länsstyrelsen och de berörda aktörerna misstänker att djuren är illegalt utsatta och uppmanar jägare att skjuta dem.

Illegalt utplanterade mufflonfår bör jagas

Länsstyrelsen och flera berörda aktörer i Uppsala län, bland andra Jägarnas Riksförbund, uppmanar nu jägare att skjuta mufflon och polisanmäla misstanke om illegal utplantering av mufflonfår.

Enligt den gemensamma skrivelsen som länsstyrelsen har publicerat har mufflon observerats på flera platser i Uppsala län den senaste tiden. Mufflon är en främmande art som inte finns i länet naturligt.

”Antingen har de rymt från hägn eller så har de placerats ut illegalt. Misstanke om utsättning stärks av att grupper av mufflon plötsligt dykt upp i områden där de inte funnits tidigare. De skjutna mufflonfåren samt ett får som hittats dött har dessutom haft hål i öronen efter öronmärkning vilket visar att djuren tidigare levt i hägn. Att öronmärkningen inte sitter kvar indikerar att de inte rymt”, är slutsatser som dras i skrivelsen.

Skyddsjakt i skärgården

Jakt & Jägare har tidigare rapporterat om en skyddsjakt i april, då 20 illegalt utsatta mufflonfår sköts på två öar i naturreservatet Gräsö östra skärgård i Uppsala län. Dessförinnan hade länsstyrelsen polisanmält utsättningen.

Nu skriver länsstyrelsen och de andra berörda aktörerna:

”Bortsett från att det är olagligt så är det ytterst oansvarigt att släppa ut mufflon i det vilda. Risken finns att de parar sig med tamfår vilket kan få stora ekonomiska konsekvenser för dem som driver fårskötsel. Det finns också en risk att mufflon sprider olika typer av sjukdomar till fårbesättningar. Mufflon kan dessutom påverka artsammansättningen i känsliga naturområden samt bidra till ökade skador på skog och gröda på grund av deras bete.”

Får alltid jagas

Jakträttsinnehavare får bedriva jakt året runt och dygnet runt på mufflon. Det uppmanas de också att göra, samt polisanmäla ifall de observerar någon som sätter ut mufflon i naturen.

Skrivelsen är undertecknad av länsstyrelsen i Uppsala län, Jägarnas Riksförbund Distrikt Uppsala, Jägareförbundet i Uppsala län, Lantbrukarnas Riksförbund i Mälardalen, Skogsnäringen i Uppsala län och Stockholm Uppsala Fåravelsföreningen.