Inställda eftersök i norra Dalarna

Nu börjar eftersöksbojkotten att märkas på allvar. På fredagen meddelade polisen i Dalarna att inga eftersök kommer att genomföras i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner förrän man får tag i eftersöksjägare som gör jobbet.

Det pågår strejker och bojkotter mot trafikeftersök bland olika grupperingar i landet. Det är i protest mot rovdjurspolitiken i allmänhet och vargpolitiken i synnerhet. Svenljungagruppen, som turnérat runt i landet och varit mest tongivande i debatten, kräver ett maxtak på 160 vargar i landet.

Regeringen har förnärvarande inte presenterat någon som helst gräns för hur stor vargstammen får bli. Landet har i dag någonstans mellan 300 och 400 vargar, enligt vargforskarna. Inom Svenljungagruppen larmar man om att en ökande vargstam kommer att slå hårt mot både löshundsjakt och gröna näringar i Sverige. Man försöker pressa regeringen till förhandlingsbordet.

Olika grunder för strejk

Andra grupper har också anslutit till eftersöksstrejken, men med andra utgångspunkter. Exempelvis uppmanar Jägarnas Riksförbund i Uppsala län till bojkott i vargdrabbade områden. Men JRF Uppsala säger helt nej till frilevande varg.
– Vi jägare vill samarbeta med polisen och få saker och ting att fungera. Men det har spårat ur med rovdjurspolitiken och då mynnar det tyvärr ut i en strejk, säger Johan Frost, eftersöksansvarig i Mora jaktvårdskrets, till Dalarnas Tidningar.

På fredagseftermiddagen meddelade polisen i Dalarna att myndigheten nu har svåra problem med eftersöken på trafikskadat vilt.

Så här lyder det offiella meddelandet från Dalapolisen i sin helhet:

”Polismyndigheten Dalarna kan tyvärr konstatera att vissa jaktvårdskretsar inte lever upp till de nationella avsiktsförklaringar som Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund avgett i Nationella Viltolycksrådet.

Där har man tidigare kommit överens med polismyndigheterna om att tillhandahålla kompetenta kontaktmän och eftersöksjägare att användas när vilt skadats i trafiken.

Svarar inte i telefonerna
Tyvärr har vissa jaktvårdskretsar senaste tiden satt i system i att inte svara i telefon när personal från polisens ledningscentral ringer om viltolyckor. Jaktvårdskretsar har också skriftligen meddelat myndigheten att de inte tänker genomföra vilteftersök på grund av missnöje med rovdjurspolitik och förvaltning.

Polismyndigheten Dalarna har ingen egen personal som kan genomföra dessa vilteftersök. Vi är helt beroende av den eftersöksorganisation som finns. I de fall kontaktmännen inte kan nås beslutar polismyndigheten att inga vilteftersök kommer att genomföras. Det kommer att innebära onödigt lidande för vilt vilket polismyndigheten beklagar och anser vara mycket olyckligt.

Denna ordning kommer att råda i Mora, Orsa och Älvdalens jaktvårdskretsar tills dess jägarorganisationerna tillhandahåller oss med kontaktmän och eftersöksjägare som är kompetenta och samarbetsvilliga”, skriver polisen i Dalarna.