När domstolen sagt sitt blir det till slut skyddsjakt på fårdödande varg i Siggeforareviret.
Foto: Shutterstock När domstolen sagt sitt blir det till slut skyddsjakt på fårdödande varg i Siggeforareviret.

Ja till skyddsjakt i Siggeforareviret

Domstol går på länsstyrelsens linje

Förvaltningsrätten säger ja till skyddsjakt på varg i Siggeforareviret efter att vargvänner överklagat. Som en motivering nämner rätten att vargens bevarandestatus inte hotas av jakten.

Efter flera omfattande vargangrepp på tamboskap beslutade länsstyrelsen i Uppsala den 3 september om skyddsjakt i Siggeforareviret.
Men Svenska Rovdjursföreningen och Föreningen Nordulv överklagade beslutet och fick det tillfälligt stoppat innan förvaltningsrätten i Luleå hävde inhiberingen.

Riktas mot vuxna vargar
Nu fastslår förvaltningsrätten att länsstyrelsen har rätt i att samtliga förutsättningar för skyddsjakt är uppfyllda.
Särskilt nämns i domen att villkoren för jakten anpassats så att den riktas mot vuxna vargar som deltagit i angreppen.
Dessutom delar förvaltningsrätten länsstyrelsens bedömning att övriga vargar i flocken kan komma att skrämmas av skyddsjakten.

Hotar inte bevarandestatus
Rätten diskuterar också huruvida vargens bevarandestatus hotas av jakten och skriver att detta inte är fallet ”varken nationellt eller lokalt, och att den enda lämpliga lösningen i dagsläget är skyddsjakt”.
Sedan tillägger man:
”Det innebär att domstolen anser att det är orimligt att kräva att alla djurägare i området ska hinna vidta åtgärder för att skydda sina får eller hinna sätta upp rovdjursavvisande stängsel.”

Gjorts en korrekt avvägning
I ett pressmeddelande kommenterar Lennart Nordvarg, chef för miljöavdelningen på länsstyrelsen Uppsala län, domen:
– Dagens beslut visar att vi genom vårt skyddsjaktbeslut, och de villkor som finns i beslutet, har gjort en korrekt avvägning mellan att förhindra allvarlig skada och att skydda vargstammen.