Vargparet som skyddsjagas i Jämtland har klarat sig undan i två dagar. De lämnar inte det cirka 20 hektar stora området med tät granskog.
Foto: Shutterstock Vargparet som skyddsjagas i Jämtland har klarat sig undan i två dagar. De lämnar inte det cirka 20 hektar stora området med tät granskog.

Jagade vargar trycker i granskog

Det jämtländska vargparet mellan Överhogdal och Rätan har nu klarat sig undan skyddsjägarna i två dagar. Vargarna står och trycker i ett litet område med oländig terräng och tät granskog.

Jakt & Jägare har talat med personer som har insyn i skyddsjakten, på vargarna. De håller till i renskötselområdet och det är 3 000 renar på väg till området.

Skyddsjägarna kämpar därför mot klockan för att lyckas med avlivningen.
– Hinner renarna komma ned i området blir det svårt att hitta vargspåren bland alla renspår, säger en person.

Trygga i granskogen
Redan på måndagen hade man vargparet inringat i en oländig slänt med tät granskog och mycket storsten. Området är litet, omkring 20 hektar, men den personal som deltar vid skyddsjakten lyckas inte få vargarna att springa ut ur området.

Helikopter inkallad i onödan
En helikopter var rekvirerad på måndagen men den fick vända åter till flygbasen utan att ha kunnat lyfta för skarp jakt. Tisdagen ägnades åt att markpersonal försökte få vargarna att flytta sig.
– De verkar helt lugna och trygga inne i granskogen. På ett ställe hade de varit ned och vänt i spåren efter oss när vi passerat, säger en person som deltar i skyddsjakten.

• Varför sätter ni inte ihop en mänsklig drevkedja och motar ut vargarna ur området?
– Det är för oländig terräng för att lyckas med det, svarar jaktledaren.

• Området är inte större än 20 hektar, klarar verkligen en drevkedja inte av att gå igenom det?
– Vi tror inte det är praktiskt genomförbart utan väljer att vänta, säger jaktledaren.

Inga bytesdjur i området
En annan person med insyn i jakten tror att hunger snart kommer att få vargarna att lämna granskogen.
– Det finns varken älgar eller rådjur i området, och vi ser inga spår efter att de slagit något byte där. Vargarna borde börja röra på sig snart, säger mannen.

En varg till upptäckt
I samband med skyddsjakten har det kommit in rapporter om ytterligare en varg i renskötselområdet, söder om vargparet mellan Rätan och Överhogdal. Den ska ha varit synlig vid Ljusnan och Älvros. Länsstyrelsens personal är på plats för försöker kartlägga spåren.