Vargriven älg utanför Hofors i Gävleborgs län. Allt fler jägare skaffar nätverk med egna vargtelefoner för att slå larm om att det finns spår av varg i olika områden.
Vargriven älg utanför Hofors i Gävleborgs län. Allt fler jägare skaffar nätverk med egna vargtelefoner för att slå larm om att det finns spår av varg i olika områden.

Jägare skaffar egen vargtelefon

Jägare i Dalarna har startat ett nätverk där man slår larm om vargobservationer. 
– Det här är vår vargtelefon. Vi måste agera själva när myndigheterna är så flata och mörkar uppgifter, säger initiativtagaren Håkan Björling. 
Han räknar med att uppemot 1 000 människor anslutit sig till maillistorna. 

Han är Borlängebo, gammal vargspårare och vargpejlare, men också jägare med förkärlek för jakt med trädskällare. I januari tog han initiativ till ett möte med jägare i trakten. Gyllbergsgruppen rovdjur var född. Gyllbergen är ett område ungefär två mil utanför Borlänge.
– I dag har jag omkring 100 personer i en maillista. Vi rapporterar till varandra så fort det sker en observation. När det kommer in rapporter om spår åker jag ut och spårar själv eller skickar ut människor som kan spår. Ibland fotograferar människor spåren, säger Håkan Björling.

Rapporter om vargslagna älgar
Det kan också vara rapporter om att varg slagit en älg i ett område. Då får jägare i området reda på det och kan anpassa sina jakter så att de inte släpper hundar i närheten av vargarnas byte, där vargarna kan återkomma för att äta.
– Under älgjakten var det väldig trafik. Så fort någon gjorde vargobservationer skickades det ut meddelande till jägare som jagade i det aktuella området eller i närheten. Man har också möjlighet att uppge telefonnummer i maillistan. Därför skickade vi SMS till berörda jägare.

Nätverk med nya undergrupper
Det här nätverket har också inneburit att jägare, som tidigare inte kände varandra, har börjat ringa till varandra för att få de absolut senaste rapporterna.
Håkans Björlings 100 personer på maillistan har i sin tur utvecklats till mängder av undergrupper. Han räknar med att uppemot 1 000 personer, både jägare och människor som vistas mycket i naturen, är anslutna i Borlänge, Gagnef, Grangärde och Ludvika.
– Det börjar också dyka upp människor som anslutit sig på hela andra platser också, i Nyhammar och Mora till exempel. Vargtelefonen fungerar ju inte i dag, det är få vargar som är märkta. Därför har det här blivit vår egen vargtelefon, säger Håkan Björling

Undvika ryktesspridning
Nätverket har också kommit till för att undvika ryktesspridning som bara ökar oron i jägarkåren. Finns det en spårobservation så kontrolleras den av människor som kan vargspårning. Är det bara en varg så förblir det en varg och inte tre vargar när uppgiften förts vidare via rykten.