Tomas Brynils, ordförande för Äppelbo jaktvårdskrets, kräver att staten ordnar nya vargfria jaktmarker på annat håll för äppelbojägarna. 
Tomas Brynils, ordförande för Äppelbo jaktvårdskrets, kräver att staten ordnar nya vargfria jaktmarker på annat håll för äppelbojägarna. 

Jägarna i Äppelbo vill ha licensjakt på varg

Äppelbo jaktvårdskrets, med Tomas Brynils i spetsen, ansöker om att få licensjakt på två vargar på kretsens marker. 
– Skyddsjakt är ett passerat stadium för oss. Vi behöver decimera antalet med regelrätt jakt, säger Tomas Brynils, kretsordförande för Jägareförbundet i Äppelbo,
  

”Syftet är att bromsa den snabba utvecklingen av vargstammen i området. Äppelbo jaktvårdskrets har idag, förutom Äppelboreviret med ett okänt antal valpar, även täta besök från Aamäkkreviret med sex valpar”, skriver jaktvårdskretsen till Naturvårdsverket.   
Vargar från Haalgåreviret har pejlats fem kilometer från Äppelbo. Acksjövargar trycker på byn från sydväst och Lövsjövargarna i öster.
”Både det inom vargforskningen använda omräkningstalet 10 och den faktiska uppskattningen, visar att kretsens marker troligen besöks regelbundet av 20-talet vargar”, skriver jaktvårdskretsen.

”En nödvändig åtgärd”
– Äppelbo anser därför att en jaktlicens på två vargar är en nödvändig åtgärd för att man ska kunna erhålla balans mellan bytesdjur och varg och även säkra en meningsfull jakt för jägarna i Äppelbo, säger Tomas Brynils.
Av Äppelbos 900 invånare är ungefär en tredjedel jägare. Men i dagsläget jagas det i princip inget alls.
– Fast vi är en bit in i september hörs inget har- eller rävdrev. Ingen fågelhund skäller på träande tjäder. Ingen älghund släpps för den stundande älgjakten, säger Tomas Brynils.
Om man ställer antalet invånare i förhållande till antalet vargar i området blir det en varg per 45 Äppelbo-bor. Skulle samma förhållande råda i resten av landet skulle Sverige hysa 200 000 vargar, påpekar jaktvårdskretsen.

Kräver nya, vargfria jaktmarker
Dessutom vill jägarna i Äppelbo ha kompensation av staten i form av vargfria jaktmarker på annat håll.
– Antingen kan staten upplåta egen mark eller arrendera mark åt oss. Vi förväntar oss även kompensation för resor och boende, kommenterar Tomas Brynils.