En tidigare kull elever på viltvårdsprogrammet på Forshagaakademien. (Arkivbild)
Foto: Privat En tidigare kull elever på viltvårdsprogrammet på Forshagaakademien. (Arkivbild)

Jakt- och viltvårdsprogram hotas

Tidigare i år har Skolverket föreslagit nya examensmål, vilket innebär att jakt och viltvård helt skulle försvinna. Detta oroar Per Fermvik, rektor på Öknaskolan utanför Nyköping, som har ett jakt- och viltvårdsprogram, skriver SVT Nyheter Sörmland.

Det var i mars i år som Skolverket offentligjorde sitt remissförslag kring gymnasieutbildningar. I förslaget framgick att verket inte längre ville ha kvar gymnasieutbildningar inom jakt- och viltvård. Bakgrunden var att ”den allmänna samhällsutvecklingen gått mot en ökad restriktivitet i synen på vapen och vapenhantering”. Jakt & Jägare skrev om det här.
Remissförslaget möttes av protester, särskilt från jägarhåll. Jägarnas Riksförbund valde också att svara på remissen, trots att de inte var remissinstans. Detta skrev Jakt & Jägare om här.

Oro över att behöva lägga ner utbildningar
Remissförslaget orsakar oro bland de skolor som erbjuder jakt- och viltvård bland sina gymnasieprogram. Bland annat befarar Öknaskolan utanför Nyköping att det skulle innebära att de skulle åka på en stor ekonomisk smäll om de inte längre kan ha kvar jakt- och och viltvårdsutbildningen.
– Det skulle påverka oss ganska starkt. Vi har ungefär 70 elever som läser den här inriktningen nu. Ett tapp på 70 elever är ju ett ekonomiskt avbräck som på sikt säkerligen skulle slå undan fötterna för de andra utbildningarna också, säger Per Fermvik, rektor på Öknaskolan, till SVT Nyheter Sörmland.
Per Fermvik tror ändå inte att Skolverkets remissförslag kan gå igenom.
– Inte i den form som det ligger nu. Det här har alla tunga instanser som har insyn i det här sagt att det bör avslås i sin helhet. Men i och med att Skolverket driver den här frågan trots att de är medvetna om att man är ensamma om att tycka så här har jag en viss oro, säger Per Fermvik till SVT Nyheter Sörmland.

Vill inte spekulera kring effekter av förslaget
Gymnasieminister Anna Ekström (S) kan inte säga något om hur regeringen tänker besluta i frågan. 
– Yrkesutbildningar är viktiga utbildningar för kompetensförsörjningen. Med utgångspunkt i Yrkesprogramsutredningens förslag (SOU 2015:29) har Skolverkets fått i uppdrag att lämna förslag om nya inriktningar inom naturbruksprogrammet i gymnasieskolan. En del av redovisningen gjordes i våras och nu har regeringen fått en kompletterande redovisning angående naturturism. Vi ska nu analysera förslaget från Skolverket. Jag varken vill eller kan spekulera kring effekter av förslag i ett så här tidigt skede, säger Anna Ekström till Svensk Jakt.