I år har kvoten för licensjakt på björn i Gävleborg höjts med tio björnar till 60 för att pressa ned stammen mot förvaltningsmålet som är 360 björnar i länet.
Foto: Shutterstock I år har kvoten för licensjakt på björn i Gävleborg höjts med tio björnar till 60 för att pressa ned stammen mot förvaltningsmålet som är 360 björnar i länet.

Jakt på 60 björnar i Gävleborg

Efter att ha haft ha haft en kvot på 50 björnar i två år höjer länsstyrelsen i Gävleborg årets kvot i licensjakten till 60 björnar. Det är så många björnar i länet att björnjakten har gått i rasande fart. Vid förra jaktpremiären den 21 augusti var det 13 björnar fällda redan vid 14-tiden.

I år får 47 björnar fällas i det västra jaktområdet istället för 40. Området ligger väst om väg 83 och 272.
I delområde två, den östra delen av länet, är kvoten 13 björnar. Det är en höjning med tre björnar.
Som förra året ska björnåtlar vara anmälda till länsstyrelsen senast den 20 juni. Efter medgivande från länsstyrelsen att fälla björn vid åtelplatsen får åtling börjas tidigast den 15 juli.

Målet är 360 björnar i Gävleborg
Enligt tidigare beräkningar har björnstammen i Gävleborg uppskattas till uppåt 450 björnar. Förvaltningsmålet för länet är 360 björnar.
I kvoten för årets licensjakt som startar den 21 augusti har det tagit hänsyn både till dödlighet, bland annat vid skyddsjakt, och att den årliga reproduktionen är omkring tio procent.

Ska sänka björnstammen i länet
– En tilldelning på 60 björnar innebär att avskjutningen omfattar ett större antal björnar än vad som motsvarar den årliga tillväxten i länet. Det kommer i och med det att sänka björnstammen i länet, kommenterar Marielle Cambronero på länsstyrelsens naturenhet.
– En tilldelning på 60 individer syftar till att nå länets förvaltningsmål för björn på ett kontrollerat sätt till kommande spillningsinventering, tillägger hon.
Under årets licensjakt kommer endast ett telefonnummer att användas för kontroll av återstående tilldelning och för anmälan om fälld eller påskjuten björn.
Numret är 010-225 11 99.