Viltvårdselever på Forshaga efter en klappjakt på räv. Inriktningen mot naturturism gör att viltvårdsprogrammet både kan bli kvar och utvecklas, tror skolchefen.
Foto: Mari Nälsén Viltvårdselever på Forshaga efter en klappjakt på räv. Inriktningen mot naturturism gör att viltvårdsprogrammet både kan bli kvar och utvecklas, tror skolchefen.

Jaktgymnasierna blir kvar

”Det har varit en lång kamp”

Regeringen kör över Skolverket som inte vill ha elever som lär sig jakt och viltvård på naturbruksgymnasierna. Skolchefen på Forshaga-akademin tror att programmet för viltvård både kan behållas och utökas med en ny inriktning mot naturturism.

Skolverket har dels hävdat att jakt- och viltvårdsutbildningar ger risker för att tillgången till jaktvapen kan ge skolskjutningar, dels att naturturisminriktningen har en för liten arbetsmarknad för de utbildade eleverna.
Gymnasieminister Anna Ekström meddelar dock att naturbruksgymnasierna ska få en ny inriktning mot naturturism, där jaktmöjligheter ingår.
– Vi har lyssnat på branschföreträdare och förstått att det här är en växande bransch och att det finns en framtida arbetsmarknad, säger ministern till ATL.
Även allianspartierna i riksdagens utbildningsutskott har insett att jakt och viltvårds-inriktningen bör finnas kvar och ingå i inriktningen mot naturturism, vilket gav ett så kallat tillkännagivande där regeringen uppmanas att inrätta en inriktning för naturturism.

Utspel från allianspartierna
Jakt-, fiske-, och vandringsmöjligheter lockar turister från hela världen. Detta måste värnas och utvecklas, skriver de utbildningspolitiska talespersonerna från M, C, L och KD i ett utspel.
Per Johansson, skolchef på Forshaga akademin i Värmland, som har ett viltvårdsprogram, tror att den nya inriktningen mot naturturism blir en bra lösning.

”Det har varit en lång kamp”
– Det har varit en lång kamp med att få politikerna att förstå att den här inriktningen behövs, säger han.
Per Johansson tror att elever på skolan kan fortsätta att lära sig jakt och viltvård och till exempel anlägga viltåkrar för att förbättra stammarna av jaktbart vilt.
– Det tar jag för givet. Troligen ger en nyordning mot naturturism större möjligheter att programmet både kan utökas och renodlas ännu mer.