Kräver plats i delegationerna

Djurskyddet Sverige, Jaktkritikerna och Djurens Rätt vill träffa miljöminister Andreas Carlgren och kräver att de får platser i länsstyrelsernas viltvårdsdelegationer. Det räcker inte med att naturskyddsorganisationer sitter med i delegationerna.

Även djurskyddsintresset måste representeras, anser företrädarna för de tre organisationerna.

– Av alla ledamöter i viltvårdsdelegationerna finns inte någon som i första hand ser till djurens intresse, skriver Åsa Hagelstedt, Hans Ryttman och Lise-Lotte Norin i ett öppet brev till miljöministern.
De påpekar att frågan om licensjakt på varg är ”politiskt mycket infekterad”. Trion undrar om det var ett medvetet beslut att ta in jägarorganisationer som ”upplever sig stå i en uttalad konflikt med starka rovdjursstammar i Sverige”.


Nollvision för varg
De pekar särskilt på Jägarnas Riksförbund som deltar i delegationerna och har en del lokalavdelningar med en uttalad nollvision för varg.
– Varför har man då valt att ställa alla djurskyddsorganisationer utanför? undrar de tre.