Länsstyrelsen polisanmäler fårägare

(Uppdaterad) Länsstyrelsen i Stockholms län väljer att polisanmäla Molstabergs gård i den södra delen av länet. De anser att ägarna inte skyddat sina får mot vargangrepp i tillräcklig stor utsträckning, skriver de på sin hemsida.

Enligt vad länsstyrelsen skriver på sin hemsida gäller polisanmälan en gård i södra delen av Stockholms län, där ett 60-tal får dödats under flertalet vargangrepp. Det är nu offentliggjort att det handlar om Molstaberg.
– Det är en ytterst ovanlig situation som ligger till grund för anmälan där upprepade angrepp tillåts fortgå utan att, som vi bedömer det, relevanta åtgärder görs för att förhindra dem och skydda djuren. Varken rovdjursstängsel eller nattfållor har använts, trots upprepade påpekanden och hjälp med tillfälliga stödinsatser från länsstyrelsens personal. Djurhållarna har även tackat nej till bidrag för stängsling och avstått från frivilliga arbetsinsatser för att sätta upp ett godkänt rovdjursstängsel. Djurhållarnas befintliga stängsel har delvis haft stora brister som gjort det möjligt för varg att ta sig in upprepade gånger på samma ställe och döda får i hagen, säger Ulrika Geber, lantbruksdirektör vid länsstyrelsen på deras hemsida.
Att får dessutom överlevt i flera dagar trots sina skador och sedan hittats tycker länsstyrelsen tyder på bristande tillsyn.
– Enligt djurskyddslagen har varje djurägare ett ansvar att se efter och skydda sina djur. Det blir nu polisens sak att utreda ärendet, säger Ulrika Geber på länsstyrelsens hemsida.
Fårgårdens ägare har i sin tur hävdat att kostnaden för rovdjursavvisande stängsel blir orimligt stor och att det snarare är statens ansvar att stå för den investeringen.