Den utökade skyddsjakten efter årsskiftet ska gälla både på enskilda individer och grupper av varg som orsakar problem, förklarade Carlgren och Erlandsson.
Foto: Leif Andersson Den utökade skyddsjakten efter årsskiftet ska gälla både på enskilda individer och grupper av varg som orsakar problem, förklarade Carlgren och Erlandsson.

Licensjakt på varg blir skyddsjakt

På onsdagens presskonferens meddelade miljöminister Andreas Carlgren och landsbygdsminister Eskil Erlandsson att licensjakten på varg i januari nästa år förvandlas till utökad skyddsjakt på vargar som ger stora olägenheter.

Det är en taktisk kringmanöver från de två c-märkta ministrarna för att slippa dras inför domstol i EU.
– Det hade blivit en dyster vandring under flera år med EU-kommissionen, kommenterar Erlandsson.
Naturvårdsverket får i uppdrag att till november leverera regelverket för den kommande skyddsjakten i januari nästa år.

Den utökade skyddsjakten efter årsskiftet ska gälla både på enskilda individer och grupper av varg som orsakar problem.

Under 2013 är det tänkt att det ska bli licensjakt på varg igen.

Begär ett nytt EU-direktiv
Sverige begär hos EU-kommissionen att det nuvarande art- och habitatdirektivet skrivs om, så det tas hänsyn till de länder som har problem med stora rovdjurspopulationer.
Bland andra jägarorganisationerna och bevarandesidan kommer att bjudas in till en nationell kommitté för att arbeta med att få fram en hållbar rovdjurspolitik.
Vargflyttandet fortsätter för att förnya vargstammen genetiskt. Främst med hjälp av vargvalpar från djurparker, som sätts ut hos vilda vargtikar som fått valpar. Även insemination ska prövas.

Ingen kompensation
På en fråga från Jakt & Jägares utsände framgår att regeringen inte kommer att ge kompensation till dem som äger mark- och fastigheter när värdet sjunker på grund av rovdjuren.
Det tillfälliga etapptaket på 210 vargar är nu borta.
Mycket tyder på att det blir rovdjursutredaren Liljelunds mål på 450 vargar i Sverige som kommer att gälla.