LRF har en rad kravpunkter för att få bukt med främst vildsvinens härjningar i grödor. Vid LRF-stämman antogs ett uttalande om att bland annat få fram en ny jaktlagstiftning som är anpassad till dagens läge med viltskador.
Foto: Shutterstock.com LRF har en rad kravpunkter för att få bukt med främst vildsvinens härjningar i grödor. Vid LRF-stämman antogs ett uttalande om att bland annat få fram en ny jaktlagstiftning som är anpassad till dagens läge med viltskador.

LRF sätter press om viltskadorna

Förutom att kunna använda kameraförsedda drönare vid vildsvinsjakt och krav på restriktioner för utfodring av klövvilt har LRF:s riksförbundsstämma beslutat om en rad punkter för att minska skadorna från viltet i jordbruket.

Den senaste riksförbundsstämman för bondeorganisationen LRF hade stort fokus på att regeringen måste agera för att minska skadorna från klövviltet. Det handlar både om hjortarna, älgarna och vildsvinen. De betar ner vall och gröda och förstör i skogen

Både jord- och skogsbruket hotat
”Om utvecklingen tillåts fortgå som den har gjort kommer vi inte kunna bedriva vare sig jord- eller skogsbruk i en del områden”, skrivs det i LRF-uttalandet från riksstämman.
”En skenande vildsvinsstam går inte att förena med ökad matproduktion och ett livskraftigt, hållbart jordbruk”, tillägger LRF.
LRF föreslår därför följande åtgärder:
• Riksdagen måste reglera utfordringen av klövvilt.

Krav på ny jaktlagstiftning
• Viltförvaltningen måste bli mer hållbar. Därför måste regeringen tillsätta en ny jaktlagsutredning med målet att ta fram en ny jaktlagstiftning som är anpassad till dagens verklighet. Viltskadorna i jordbruket är på en oacceptabel nivå och hotar möjligheten att nå livsmedelsstrategins mål om en ökad matproduktion.
• Livsmedelsverket måste öka takten och presentera ett enkelt och billigt system så att jägare får sälja vildsvinskött direkt till konsument.

Subventioner av trikintester
• Inför statliga subventioner på trikintester av vildsvinskött så att avskjutningen kan öka.
• Tillåt användning av drönare med kamera vid jakt efter vildsvin.
• Jordbruksverket behöver ta hotet med afrikansk svinpest (ASF) på allvar och upprätta en plan för avskjutning av vildsvin, om/när ASF kommer till Sverige. Förebyggande arbete i form av ökad avskjutning måste också till.