Foto: Mostphotos I Blekinge län förekommer landets högsta skadenivå avseende raps med 13 procents skördebortfall.

Minskande men fortfarande omfattande viltskador

Viltskadorna på lantbruksgrödor har minskat under senare år. Också vildsvinsskadorna är mindre omfattande, men orsakar fortfarande stort skördebortfall.

Det är Lantbruksnytt som skriver om hur viltskador på lantbruksgrödor har varierat under tid. 2020 förstördes 164 600 ton spannmål – 2023 hade en minskning skett till 142 800 ton.

62 procent högre

Trots minskningen är skadorna på riksplanet 62 procent högre i dag än 2014.

Enligt viltskadeundersökningar 2014 och 2020 orsakade omkring hälften av skadorna av vildsvin. Under 2023 minskade vildsvinsskadorna men arten står fortfarande för en merpart av spannmålsskadorna – en tredjedel.

Också dovvilt och gäss orsakar kostsamma skador för jordbruket, och skadefrekvensen ökar. Under 2023 förstörde gäss 25 300 ton spannmål, en ökning med 54 procent jämfört med 2020. Vad gäller dovvilt ökade antalet skador med en tredjedel under samma period.

Värst i landet

För hela landet ligger skördebortfallet på mellan 0,1 och 6,2 procent av den totala skörden per gröda. Värst drabbat är Södermanlands län med 11-procentiga skador för spannmålsgrödor och 18 procent för ärtor under 2020.