Foto: Kjell-Erik MoseidNu är det bara tillåtet att skjuta säl från land. Naturvårdsverket öppnar för att tillåta att skott mot säl avlossas från båtar. Dessutom ska det undersökas om det går att använda studsarkulor som inte riskerar att studsa mot vattenytan.

Nya metoder för säljakt granskas

Säljakt från båt och klass 2-studsare med kulor som inte studsar mot vattenytan kan bli tillåtet i framtiden. Redan förra året kunde sex fiskare ansöka om att skjuta sälar från båt. Naturvårdsverket testade jaktmetoden i samband med skyddsjakten på 210 gråsälar.

Normalt är villkoret för säljakt är att det sker från land eller is. Det var det dåligt med is i Bottenviken förra året och endast 96 sälar fälldes.

Sex fiskare provade att skjuta säl från båt.

– Vi ska utvärdera försöken i år och därefter bedöma om metoden fungerar bra. Vi överväger att ge den möjligheten även i årets skyddsjaktsbeslut som kommer i slutet av mars, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Ombyggd laxfälla mot säl

Även Fiskeriverkets försök med en ombyggd laxfälla för säl ska utvärderas i år. Naturvårdsverket ska ta ställning till om fällan kan typgodkännas för säljakt och väntar bara in besked från Jordbruksverket om fällan kan accepteras ur djurskyddssynpunkt. Fällan anses vara ett effektivt sätt att fånga de sälar som är mest besvärliga för fisket.

Naturvårdsverket har haft ett uppdrag från regeringen att se över jaktbestämmelserna för säl och skarv

I skyddsjakten på säl tillåts endast klass 1-vapen. Naturvårdsverket har granskat olika förslag om att använda andra vapenklasser. Det finns risk för rikoschetter med klass 1-vapen som riktas mot vattnet. Därför kan de inte användas i närheten av bebyggda områden.

Kulor av pressat metallpulver

– Möjligen kan vissa kultyper för klass 2-vapen medföra en säkrare jakt eftersom de består av pressat metallpulver som slås sönder vid kontakt med vattenytan. Men det är oklart om resterna av kulan skadar sälen. Den frågan måste klargöras innan vi kan godkänna den ammunitionstypen, säger Per Risberg, handläggare på viltförvaltningsenheten.

Utredningen kommer dock inte att ge några nyheter när det gäller jakten på skarv. Dagens bestämmelser begränsar inte möjligheterna att bedriva en ändamålsenlig skyddsjakt på skarv, anser Naturvårdsverket.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...