Okänt virus dödar sälar

300 danska och 100 svenska sälar har i år dukat under av en okänd virussjukdom. Tidigare trodde man att viruset var av samma typ som sälpest, men engelska virologer har analyserat prover som visar att det är något annat.

– Sjuka eller döda djur bör betraktas som smittfarliga. Eftersom vi inte kan se att de drabbats av någon tidigare känd sälsjukdom så drar vi slutsatsen att det handlar om ett virus som korsat en artgräns och som vi inte vet om det är farligt även för oss, säger Tero Härkönen, sälforskare och försteintendent på Naturhistoriska riksmuseet, till Dagens Nyheter.

Viruset blommade upp först på den danska ön Anholt, där stora kolonier med knubb- och gråsälar håller till. De sälar som insjuknar får hosta, feber, uppsvällda lungor och nedsatt immunförsvar. Sjukdomen smittar ganska långsamt och inte så lätt. Viruset hänger dock kvar längre.

– Vi har misstankar om vad det kan röra sig om för virus, men vi arbetar på att bekräfta det och innan det är gjort vill jag inte spekulera hur smittan spridits till sälarna och hur stora riskerna är för andra arter, säger Tero Härkönen till Dagens Nyheter.