Priset för att fälla älg är väldigt olika beroende på vilket län jägaren har fällt den.
Priset för att fälla älg är väldigt olika beroende på vilket län jägaren har fällt den.

Olika fällavgifter för älg

(Uppdaterad version) Fällavgiften för fälld älg är väldigt olika beroende på vilket län jägaren fällt den, rapporterar Dalarnas Tidningar. I Stockholm, Dalarna, Uppsala och Västmanland är den dyrast.

Älgjägare får betala väldigt olika mycket i fällavgift när de fällt en älg. När den nya älgförvaltningen trädde i kraft 2012 var det bara Västernorrland som sänkte sina fällavgifter. En vuxen älg kostar i dag 250 kronor, vilket är en hundring billigare än innan.
I år har även bland annat Gävleborgs län sänkt sina fällavgifter. En vuxen älg kostar 450 kronor, mot 650 kronor tidigare. Avgiften för älgkalv blev 50 kronor mindre förra året.

Stockholm dyrast trots sänkning
Det län där det är dyrast är Stockholms län, trots att även de inför årets jakt sänkt sina avgifter med 100 kronor för vuxen och 50 för kalv. Avgiften blir således 1 000 kronor för en vuxen älg och 200 för kalv.
Därefter kommer Uppsala län, där en vuxen älg kostar 900 kronor och en kalv 200, Västmanland där vuxen kostar 800 kronor och Dalarna där det kostar 700 kronor.
Billigast är det i Jämtlands och Västernorrlands län, där en vuxen kostar 250 kronor och kalv 50 kronor.

Beror på vad pengarna ska gå till

Att skillnaderna är så stora beror på vad pengarna i respektive län i sin tur ska finansiera.
– Dalarna har klart flest älgförvaltningsområden i hela Sverige, vilket kostar pengar. Vi har 70 älgskötselområden, som ska ha planer med så bra älgförvaltning som det bara går. Dalarna är ett stort skogslän med många rovdjur, vilket kräver att vi jobbar kontinuerligt med planerna för att få de så aktuella som möjligt. Härifrån ges också bidrag till spillningsinventering och till älgskjutbanor, förklarar Jonas Bergman vid Länsstyrelsen Dalarnas viltfunktion för Dalarnas Tidningar.