Foto: PrivatEtt stort ansvar vilar på ombuden under årsstämman på lördag, skriver John-Erik Mårdner.

John-Erik Mårdner:

”Omstörtande verksamhet ska beivras”

Pågår det omstörtande verksamhet i Jägarnas Riksförbund – Landsbygdens Jägare? Man kan få den uppfattningen när det bjuds in till dialogmöten i syfte att störta förbundsordföranden under pågående mandatperiod samt även annan verksamhetspersonal, skriver JRF-medlemmen John-Erik Mårdner.

Vad är orsaken när man inte låter den demokratiska processen ha sin gång? Alla vet att storstadsregionerna i många fall stöttar rovdjursfanatikerna till nackdel för landsbygdens befolkning.
Kan syftet vara att skaffa sig en högre position i förbundet, när det i princip utlöser en omstörtande verksamhet inom förbundet? En verksamhet som är ett direkt stadgebrott och som skadar förbundet.

Har aldrig varit så välskött som nu
Jägarnas Riksförbund, JFR, har aldrig varit så välskött som nu. Det är bara att titta på verksamhetsberättelsen med resultat och balansräkning. Förbundet har i dag 40 000 medlemmar i 21 distrikt och ett stort antal avdelningar.
JRF har också åtnjutit ett stort förtroende hos den myndighet som beviljar bidrag från viltvårdsfonden. 8,4 miljoner kronor är ett värdefullt tillskott inför det övergripande målet, att uppnå stabila förhållanden i viltvården, markägarfrågor, skogsbruk, lantbruk och att bedriva jakt under säkra och viltvårdande former.
JRF är också verksamt i politiska frågor, som rovdjur, viltvård, markägarrätten och jaktliga frågor även i EU.
Att då bedriva en omstörtande verksamhet dagarna före årsstämman är naturligtvis inte bra och ska beivras.

Stort ansvar vilar på ombuden
Naturligtvis vilar ett stort ansvar på de ombud, som är valda att representera sina distrikt, att se på helheten i ett välskött förbund.
Värt att påminna är att valberedningar är i allmänhet väl insatta i sina organisationers verksamhet, men endast rådgivande och förslagsställande. Det är årsstämmorna som är högsta beslutande organ. Med andra ord så vilar ett stort ansvar på ombuden vid alla personval.
Ombuden har totalt 51 röster. Och på röstlängden kan vi se de olika distriktens antal röster.
Vilka är då de distrikt som tydligen är villiga att medverka i en omstörtande verksamhet som skadar förbundet? Ja, det kan ni själva ta reda på!

JOHN-ERIK MÅRDNER
medlem i JRF-Västerbotten

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...