Magnus Hansson visar ”pressåteln” som används för att informera media om björnåtelprojektet. Vid åtlarna läggs framför allt betfor, melass, majs, och fisk. Även viltkött används i mån av tillgång.
Foto: Ove Nyström Magnus Hansson visar ”pressåteln” som används för att informera media om björnåtelprojektet. Vid åtlarna läggs framför allt betfor, melass, majs, och fisk. Även viltkött används i mån av tillgång.

Omtvistade kameror vid björnåtlar på plats

Nu är några av björnforskarnas åtelkameror uppsatta i skogen. Projektet är ifrågasatt av både jägare och mindre markägare i norra Dalarna. Jägarnas Riksförbunds ordförande, Conny Sandström, tycker att fotoprojektet endast fördröjer godkännandet åteljakt på björn.

Gunnar Håkansson i Orsa, vice distriktsordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna, undrar vilken nytta åtelkamerorna får.

– Varför inte ta vara på kunskaperna från jägare och björnfotografer och sammanställa fakta som finns redan i dag? Det känns lite som att uppfinna hjulet en gång till, tycker Gunnar Håkansson.

Skandinaviska björnprojektet har efter mycket om och men fått tillstånd att sätta upp kameror vid björnåtlar. Tillståndet från länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg ger möjligheter att sätta upp åtta kameror i varje län.

Stöd för åteljakt på björn?

Uppdraget kommer från Svenska Jägareförbundet. Syfte är att se om det är möjligt att återinföra åteljakt på björn.

Åtelprojektet kommer att pågå i sommar och nästa sommar.

Det är fyra aspekter som björnforskningen kommer att undersöka.

• Björnarnas rörelsemönster runt en åtel.

• Ålder och kön på de björnar som kommer till åteln.

• Vilka tider på dygnet är björnarna vid åteln.

– En viktig fråga är om honan tar med sig årsungarna fram till åteln, säger björnforskaren Jonas Kindberg.

GPS-märkta björnar i området

Det räcker inte med åtelkameror. I området runt åtlarna behöver det finnas GPS-försedda björnhonor med årsungar. Lika viktigt är att det finns björnhannar med GPS-sändare. Därför kommer så många björnar som möjligt att förses med GPS-sändare vid årets märkningssäsong.

Vid åtlarna kommer det framför allt att användas betfor, melass, majs och fisk. Även viltkött läggs ut i mån av tillgång.

Jordbruksverket ställer krav på vad som får användas vid björnforskarnas fotoåtlar

Berörda jaktlag informeras

Björnprojektet har fått muntligt tillstånd från skogsbolag och stora markägare. Om en åtel med kamera sätts upp hos mindre markägare kommer de att informeras.

– Även berörda jaktlag kommer att få samma information, säger Jonas Kindberg.

Inga åtelkameror kommer att sättas upp söder och öster om riksväg 296 mellan Orsa-Furudal-Voxnabruk-Los i kommunerna Orsa, Rättvik, Ovanåker och Ljusdal.

En speciell björnåtel finns för att visa media och andra intreserade.

– Pressåteln kommer att skötas lika som de övriga åtlarna, berättar jägmästarstuderande volontären Magnus Hansson från Orsa.

Människovittring påverkar?

Pressåteln kan även visa lite om hur människovittring påverkar björnarna.

– Eftersom åtlarna finns under hela barmarkssäsongen finns möjligheten att se om åtlarna används under hela eller delvis av barmarkstiden, säger Magnus Hansson.

– Det kan även vara intressant att se hur frekventa björnbesöken är under jakttiden på björn, tillägger han.