– Polisen sa mycket tydligt att man skulle ta kontakt med honom om det gällde jaktärende så att inte ”fel” polis fick hand om det, intygar Jägareförbundets Gunnar Glöersen.
– Polisen sa mycket tydligt att man skulle ta kontakt med honom om det gällde jaktärende så att inte ”fel” polis fick hand om det, intygar Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Polis varnade jägare för APU-poliser

Vid ett möte mellan jägare och polis i Rialaområdet uppmanades jägarna att inte prata med vilken polis som helst om man tvingades använda paragraf 28. Anledningen var att man riskerar att hamnade hos en APU-polis, som försöker spana efter illegal jakt på fritiden och kan vara partisk när det gäller jägare.

– Jag kommer att lämna det här till polisens rättsenhet för granskning, säger en upprörd Pia Sjunnegård-Dahlbom, polismästare i Roslagen.

Det var under ett möte som Svenska Jägareförbundet arrangerade förra året som polis från Roslagens polismästardistrikt deltog. Bland annat diskuterades juridiska spörsmål när det gäller jaktfrågor.
Det togs upp hur man som jägare ska handla och vilka regler som gäller. En aspekt var paragraf 28-fall, det vill säga att en jägare kan tvingas skjuta en varg för att skydda sin hund eller tamboskap.

Riskerade få en APU-polis
En polis delade ut ett papper om lagstiftningen när det gäller paragraf 28 jaktförordningen.
Dessutom sa han att jägarna inte skulle prata med vilken polis som helst, då det kunde vara en APU-polis.
En av deltagarna på mötet var Svenska Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen.
– Ja det stämmer. Jag var med på ett möte där polisen sa mycket tydligt att man skulle ta kontakt med honom om det gällde jaktärende så att inte ”fel” polis fick hand om det. Han uttryckte oro för att alla poliser inte var objektiva, berättar Gunnar Glöersen.

”Fråga efter mig”
Ola Kullman från Svensboda är jägare och deltog också i träffen.
– Jag var med på mötet där polisen som pratade delade ut papper där han beskrev hur man ska handla vid en paragraf 28. Samtidigt sa han ”fråga efter mig så ni inte hamnar hos någon APU:are”, berättar Ola Kullman.
När polismästare Pia Sjunnegård-Dahlbom får höra om mötet blir hon mycket upprörd.

”Inte rätt säga så”
– Det var inte rätt att säga så, utbrister hon.
• Men felet är väl inte att polisen säger så, utan felet är väl att det är något fel i systemet. Alltså att det finns poliser som kanske inte är objektiva? Därför tvingades kanske polisen säga som han gjorde?
– Ja, det här är ju inte klokt. Jag kommer att lämna det här vidare till polisens rättsenhet, svarar Pia Sjunnegård-Dahlbom.
Minst åtta aktiva poliser ingår i APU-gruppen. De agerar som ett medborgargarde utanför Norrtälje, där de försöker upptäcka eller förhindra illegal jakt i Rialareviret. Det har lett till konflikter med landsbygdsbefolkningen.