När ytterligare en jägare som misstänkts för illegal vargjakt skulle få tillbaka sina sex beslagtagna jaktvapen gick det inte. Vapnen har försvunnit hos polisen. Jägaren blev hänvisad till fyra olika polisstationer utan att få besked var hans vapen finns. (Arkivbild)
När ytterligare en jägare som misstänkts för illegal vargjakt skulle få tillbaka sina sex beslagtagna jaktvapen gick det inte. Vapnen har försvunnit hos polisen. Jägaren blev hänvisad till fyra olika polisstationer utan att få besked var hans vapen finns. (Arkivbild)

Polisen tappade bort jaktvapen för misstänkt

Vad har åklagaren för bevisning mot de fem män som greps den 6 maj i norra Dalarna, misstänkta för illegal vargjakt? Två av männen har fått tillbaka sina vapen efter domar i Förvaltningsrätten eftersom polisen inte kunde presentera några bevis som stärkte misstankarna mot männen. För en tredje misstänkt har åklagare beslutat att hans beslagtagna vapen ska återlämnas, men i det fallet har polisen tappat bort vapnen.

Fyra av männen greps vid en omfattande polisinsats med flera polispatruller, helikopter samt personal från länsstyrelsen i Dalarna vid Ulvsjön i Jämtland den 6 maj.

Den femte mannen greps och anhölls några dagar senare. Att han inte greps samtidigt med de andra tror flera av männen berodde på att polisen ville ha honom ute en tid till för att kunna avlyssna hans telefon.

Enligt männens egna uppgifter befann de sig på platsen för att rekognoscera inför en kommande bäverjakt med danska jaktgäster.

Jakt & Jägare har fått bekräftat av den danska jägaren att han var på väg till Sverige för att jaga bäver tillsammans de misstänkta männen.

Omhändertagna eller beslagtagna vapen
I samband med att männen greps och häktades beslutade polisen i Jämtland den 15 maj att männens vapen skulle omhändertas eller beslagtas.

Om vapnen beslagtas sker det som en del av brottsutredningen. Ett omhändertagande av vapen görs av polisens licensenhet och behöver inte ha någon direkt koppling till det brottet personen är misstänkt för.

Om en person till exempel gjort sig skyldig till våldsbrott eller hot, som inte har med vapeninnehavet att göra, kan det ändå påverka rätten att få ha vapenlicens. Då kan vapnet omhändertas.

Två överklagade direkt
Två av männen som fått sina vapen omhändertagna överklagade direkt beslutet till Förvaltningsrätten i Härnösand. Polisen förklarade i yttrandet till domstolen att männen inte borde få tillbaka sina vapen.

Men den 26 september beslutade Förvaltningsrätten att omhändertagandet av männens vapen skulle upphävas och de båda männen fick tillbaka sina vapen.

I domen skriver Förvaltningsrätten följande:

”I förevarande fall finns inga andra uppgifter i målet än de som framkommer i anmälan om att XXX är skäligen misstänkt för grovt jaktbrott. Något erkännande, några vittnesmål eller ens någon beskrivning av det åberopade händelseförloppet finns inte. Att en person är skäligen misstänkt kan i bevishänseende inte jämställas med att det är sannolikt, eller föreligger sannolika skäl att anta, att personen kommer att dömas för brottet. Förvaltningsrätten finner därför inte att det i målet finns underlag för bedömningen att det finns risk för att vapnen kan missbrukas eller att det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnen kommer att återkallas. Det är inte visat att det finns grund för omhändertagande av XXX vapen med tillhörande ammunition. Polismyndighetens beslut ska därför upphävas.

Bara anmälan som stöd
Av domen framgår att det enda som polisen stödde sig på när de begärt att omhändertagandet av vapnen skulle bestå, var den anmälan som gjorts i samband med att männen greps. Där står följande:

”Den 2012-05-06 är ett antal polispatruller samt personal från länsstyrelsen i området kring Ulvsjön i Jämtland på gränsen till Dalarna med anledning av misstänkt jaktbrott.

Det handlar om misstänkt grovt jaktbrott, enligt polisen:

”Genom att misstänkta personer i uppsåt, tillsammans och i samförstånd jagat varg. Brottet anses som grovt då vargen är ett särskilt skyddsvärt vilt då det utfördes med otillåten hjälp av motordrivet fordon.”

Inga bevis presenterade
Det är allt. Några ytterligare bevis mot männen har polisen inte presenterat inför förvaltningsdomstolen.

– Polisen anförde inget mer än anmälan i samband med att ärendet togs upp.

Det säger Monika Lindblad, som var föredragande i Förvaltningsrätten i Härnösand när ärendet behandlades.

I polisanmälan står vidare att de båda männen är ”skäligen misstänkta”, alltså den svagare graden av misstanke, vilket förvaltningsdomstolen också tar fasta på.

”Skäligen misstänkt” räcker inte
I domen skriver rätten:

”Att en person är skäligen misstänkt kan i bevishänseende inte jämställas med att det är sannolikt, eller föreligger sannolika skäl att anta, att personen kommer att dömas för brottet.”

Eftersom polisen inte kunde presentera någonting mer som talade mot de två männen upphävde alltså förvaltningsrätten polisens beslut om att omhänderta vapnen.

En tredje man, och den som är äldst av de misstänkta männen, hade fått sina vapen beslagtagna i samband med gripandet.

Men i söndags hävdes beslaget av hans vapen av miljöåklagare Åse Schoultz.

Vapnen har försvunnit hos polisen
Mannens advokat fick då ett e-postbrev från åklagaren att mannen kunde hämta de sammanlagt sex jaktvapnen hos polisen.

– Problemet är att nu vet inte polisen var mina vapen är. Jag frågade först hos polisen i Sveg, men där fanns de inte. Då blev jag hänvisad till polisen i Östersund, som hänvisade till polisen i Falun, som hänvisade tillbaka till Östersund, som hänvisade till Mora och där fick jag inget svar, berättar mannen.

Även den fjärde mannen har inlett arbetet med att försöka få tillbaka sina omhändertagna vapen. Men då han inte klagade inom tre veckor efter att polisen tagit hans vapnen kommer den processen att ta längre tid.

Jakt & Jägare har sökt miljöåklagare Åse Schoultz, men hon är på tjänsteärende fram till den tredje december och kan därför inte nås.