FOTO: KRISTDEMOKRATERNA & MOSTPHOTOS Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) flaggar för att han tycker att det är dags att drastiskt sänka antalet vargar i Sverige.

Regeringsuppdrag: Utred kraftigt minskad vargstam och enklare skyddsjakt

Riktlinjerna för skyddsjakt på varg ska uppdateras och Naturvårdsverket ska se över hur gynnsam bevarandestatus av vargstammen kan minskas till 170 djur. Det är huvudpunkterna i två nya regeringsuppdrag som presenterades i dag.

Sedan tidigare har Naturvårdsverket haft regeringens uppdrag att analysera vargens referensvärde för gynnsam bevarandestatur inom intervallet 170-270 djur.

Nu smalnar regeringen av uppdraget till att gälla hur referensvärdet kan läggas i den lägre delen av intervallet, det vill säga 170 vargar i Sverige.

”Högst aktuell”

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) kommenterar beskedet i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

– Eftersom frågan är högst aktuell är det av stor vikt att den utreds så fort som möjligt. Därför är svarstiden för uppdraget tidigarelagt till den 30 juni 2024. Regeringen utgår från att Naturvårds­verket kan ta fram ett gediget och vetenskapligt granskat underlag som lever upp till Sveriges EU-rättsliga åtaganden.

Det andra uppdraget riktar sig också till Naturvårdsverket. Regeringen vill att myndigheten presenterar uppdaterade riktlinjer för skyddsjakt på varg, riktlinjer som är anpassade till dagens situation.

Peter Kullgren understryker att det har gått 17 år sedan de nuvarande riktlinjerna togs fram, en tidsperiod under vilken antalet vargar har tredubblats.

– Fastän dessa riktlinjer inte är styrande har de i praktiken fått ett genomslag i bedömningen av skyddsjakt. För att kunna upprätthålla förtroendet i vargfrågan behöver riktlinjerna därför vara anpassade efter dagens verklighet.

Enstaka angrepp

Han påtalar att det nuvarande systemet är ”tungrott”. Till exempel krävs det att ett en varg har orsakat närmare fyra angrepp för att skyddsjakt ska vara aktuell. Därför har Naturvårdsverket fått riktlinjer om att utreda om skyddsjakt kan tillåtas redan efter ett eller enstaka angrepp på hundar och tamdjur.

– Utredningen ska även titta på om det går utvidga skälen för skyddsjakt. När varg befinner sig nära människor, hundar och tamdjur bör exempelvis upplevd oro och otrygghet vara skäl för skyddsjakt, konstaterar Peter Kullgren.

Dessutom vill regeringen att Naturvårdsverket ska undersöka möjligheten att uppspåra och avliva vargar i direkt anslutning till ett angrepp. Myndigheten får också i uppdrag, som ska redovisas den 31 mars 2024, att överväga om fler hjälpmedel för snabb avlivning av varg kan tillåtas.

Stor påverkan

Bakgrunden till de båda regeringsuppdragen är vargens stora påverkan på människors vardag och det faktum att stammen ökar i princip hela landet.

– För alla lantbrukare, hundägare eller boende som varit i kontakt med en varg är otryggheten en realitet. Bönder vågar inte investera i sina livsmedels­företag och känner oro för att släppa ut djuren på bete i rädsla för vargangrepp. Återkommande kan vi läsa i medierna om tamdjur och hundar som blir angripna. Vargen får människor att känna sig otrygga. Den tilltagande ökningen av vargstammen är därmed en trygghetsfråga som måste tas på allvar, menar Peter Kullgren.