Landshövdning Jöran Hägglund i Jämtland vill resonera med Naturvårdsverket kring rätten att besluta om skyddsjakt på järv.
Foto: Länsstyrelsen Landshövdning Jöran Hägglund i Jämtland vill resonera med Naturvårdsverket kring rätten att besluta om skyddsjakt på järv.

Risar slopad beslutsrätt för järvjakt

Landshövding Jöran Hägglund i Jämtland kritiserar Naturvårdsverket för att länsstyrelsen inte längre får besluta om skyddsjakt på järv. Han anser att beskedet strider mot riksdagens beslut.

Jämtland är det enda järvlänet som från och med årsskiftet inte har delegationsrätt från Naturvårdsverket att besluta om skyddsjakt på järv, sedan länsstyrelsen beslutade om skyddsjakt på 13 järvar.
Jakt & Jägare har skrivit om det tidigare.

Borde ha kontaktat ledningen
Nu säger landshövding Jöran Hägglund i P4 Jämtland att han tycker att Naturvårdsverket borde ha kontaktat ledningen för länsstyrelsen innan delegationsrätten drogs in.
– Det finns anledning att diskutera, att Naturvårdsverket i ett mejl till en av våra handläggare bara några dagar innan jul talar om att man tar detta beslut, utan att på något sätt informera myndighetsledningen för länsstyrelsen. Det känns lite märkligt, så det vill jag gärna prata med dem om, säger han.

Kunskap om lokala förhållanden

Hägglund menar att delegationen av rovdjursförvaltningen från riksdagens sida bygger på att man med kunskap om de lokala förhållandena ska kunna få en bred förankring kring rovdjurspolitiken och förståelse för att det finns rovdjur.
– Kunskapen utgår från att man kan fatta besluten lokalt. Om Naturvårdsverket vill ändra på det så vore det rimligt att man först träffat oss och resonerat kring vad som har varit fel och vad vi som lokal myndighet behöver tänka på, tycker Jöran Hägglund.

Inget permanent beslut
Gunilla Skotnicka, biträdande avdelningschef på Naturvårdsverkets naturavdelning, förklarar att verket välkomnar Hägglunds initiativ till ett möte.
– Det här är inget permanent beslut utan ett beslut vi behövde fatta i det läge som är nu, säger hon till P4 Jämtland.