Regeringen kommer att ändra tillbaka gången för överklagande av vargjakt till domstol i stället för Naturvårdsverket. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) vill inte spekulera i om det kan påverka vinterns licensjakt.
Foto: Montage / Shutterstock.com / Regeringskansliet Regeringen kommer att ändra tillbaka gången för överklagande av vargjakt till domstol i stället för Naturvårdsverket. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) vill inte spekulera i om det kan påverka vinterns licensjakt.

Så ska vargjakt kunna stoppas

Regeringen återinför det gamla systemet för överklaganden

Regeringen ska under vintern ändra tillbaka så att det blir domstol som hanterar överklaganden om vargjakt och inte Naturvårdsverket, som nu är fallet, skriver Svensk Jakt.

Regeringen har låtit utreda om det är rättssäkert att låta Naturvårdsverket vara den instans som hanterar överklaganden av vargjakt. Utredaren Charlotta Riberdahl har slagit fast att det i och för sig inte strider mot Århuskonventionen.
”Däremot är ett sådant förbud inte förenligt med grundläggande principer om effektiva nationella rättsmedel och principen om EU-rättens ändamålsenliga verkan”, skriver Charlotta Riberdahl i sin promemoria.
När utredningen varit ute på remiss har de flesta av remissinstanserna varit kritiska.
Nu har Socialdemokraterna och Miljöpartiet gemensamt bestämt sig för att ordningen ska återgå till att vargjakt ska överklagas hos domstol och inte hos Naturvårdsverket. Ändringen ska göras under vintern, skriver Svensk Jakt.

”Har förtroende för länsstyrelserna”
Enligt Sven-Erik Bucht ska detta inte påverka vinterns licensjakt på varg.
– Jag utgår från att det blir jakt i enlighet med de beslut som länsstyrelserna har fattat. Jag har fullt förtroende för att de gjort korrekta beslut. Jag har fullt förtroende för hur myndigheterna hanterar de här ärendena. Vi ska under vintern se över juridiken och intentionen är att man ska kunna överklaga till domstol. Vi har fått in alla remisser till Riberdahls utredning och kommer under vintern ha intentionen att säkerställa att de här jaktbesluten ska kunna överklagas till domstol. Men inte nu, i dag gäller att besluten överklagas till Naturvårdsverket. Det är inget som ska ske nu utan under vintern, säger han till Svensk Jakt.