Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef för Svenska Samernas Riksförbund, är kritisk mot att Naturvårdsverkets socioekonomiska analys ger en skev bild av hur renskötseln drabbas av vargförekomst.

Samekritik mot verkets varganalys

I Naturvårdsverkets socioekonomiska analys av vargens gynnsamma bevarandestatus påstår de att vargen bara har en liten ekonomisk och social påverkan på rennäringen. Det får Svenska Samernas Riksförbund att reagera, skriver Sameradion.

Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef på Svenska Samernas Riksförbund (SSR) menar att Naturvårdsverkets analys ger en skev bild.
– Jag tycker rapporten har stora brister när det gäller beskrivningen av renskötseln, framförallt mot bakgrunden att man bortser från de traditionella kunskaperna och renskötarnas egna beskrivningar av såväl de sociala som ekonomiska konsekvenserna, säger Jenny Wik Karlsson till Sameradion.

”Vargen står för väldigt liten del av dödandet”
Naturvårdsverket skriver i sin analys att det inte finns så mycket sammanställd data kring vargens påverkan på renskötseln. I stället fokuserar man på särskilda vargförekomster, som exempelvis Junselevargen som konstaterats ha orsakat stora problem.
Däremot pekar man på att mellan 20 000 och 70 000 renar dödas per år men vargen står för bara knappt en procent av detta.
– De skapar en bild från Naturvårdsverkets sida, att det här är inget problem, utan det är lite av ett hittepå-spel från vår sida, vilket är olyckligt, säger Jenny Wik Karlsson till Sameradion.

”Finns inte tillräcklig forskning”
Naturvårdsverket skriver också att vargen är det rovdjur som orsakar störst psykisk påfrestning hos renskötare. Samtidigt menar de att det inte finns tillräcklig forskning som visar vad vargförekomster gör för människors hälsa och livskvalitet.
De påpekar också att renskötseln, trots att vargförekomsten blivit större under de senaste tio åren, är en näring som fortsatt och utvecklats under de senaste tio åren.
Jenny Wik Karlsson menar att Naturvårdsverkets analys ger en bild av att varg inte innebär några större problem för renskötseln och att det riskerar att reglerna kring vargförekomst i renskötselområdet lättas.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...