Samerna begär skyddsjakt på 208 rovdjur

Landets samebyar beslutade vid Samernas Riksförbunds ordförandekonferens att begära skyddsjakt på 208 rovdjur, framför allt lodjur.

– Vi anser i likhet med många andra att rovdjur har en plats i den svenska naturen. Men stammarna har blivit oproportionerligt stora, säger Anders Blom, riksförbundets ordförande, i ett pressmeddelande.
Anledningen till samernas beslut är den akuta situationen där flera renhjordar hotas av kolaps. Dessa renhjordar minskar på grund av rovdjurspredationen, vilket inte kan pågår hur länge som helst.
Samebyarna ska gemensamt lämna in en ansökan till Naturvårdsverket om att få avliva totalt 208 rovdjur, varav 113 lodjur, vilket motsvarar den ersättning som Naturvårdsverket inte vill ge till Sametinget.
– Vi vill ha igång en seriös diskussion om storleken på rovdjursstammarna, säger Jörgen Jonsson.