Skärpta krav för polisen vid eftersök

– Polisen kan bli tvungen att följa med en eftersöksjägare ut till olycksplatsen och varna trafikanterna med blåljus om det är dåliga väder- eller trafikförhållanden för polisen bär ansvaret för att för att eftersöksjägarna kan arbeta säkert.
Det säger Maria Funcke, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket i Jönköping, som utrett olyckan då en jägare trafikdödades under ett eftersök.

Det var i oktober som den kvinnliga eftersöksjägare hade kallat till en viltolycka i närheten av Habo väster om Jönköping.
Trafiken på det aktuella vägavsnittet var den här kvällen ovanligt tät på grund av att en annan väg i närheten stängts av och att all trafik leddes förbi olycksplatsen.
Exakt hur olyckan gick till är oklart men klart är att eftersöksjägaren träffades av backspegeln och det påbyggda skåpet som stack ut en bit från karossidan på en mindre skåpbil.
– Föraren hävdade att han blev bländad av någonting och såg aldrig att han körde på jägare utan hörd bara en duns, berättar Maria Funcke.

Polisen ansvarig för arbetsmiljön
Arbetsmiljöverket slår i sin utredning fast att det är polisen som bär arbetsmiljöansvaret för eftersöksjägarna trots att jägarna inte ingår i myndigheten.
– Om inte det finns några eftersöksjägare så är polisen själv tvungen att genomför eftersöket, säger hon.
Det innebär att polisen är skyldig att riskbedöma verksamheten och att ta fram instruktioner så uppdraget kan utföras på ett säkert sätt och se till att jägarna har rätt utbildning och utrustning.
Kraven som Arbetsmiljöverket ställer är att polisen ska ta fram generella riskbedömningar och instruktioner för de mest typiska situationerna som kan inträffa vid ett eftersök.

Varje tillfälle ska bedömas
Polisen ska också inför varje enskilt eftersök göra en bedömning om de generella reglerna gäller eller om man behöver ta till ytterligare skyddsåtgärder. Det kan då exempelvis handla om att polis följer med till platsen för att med blåljus varna bilisterna som passera olycksplatsen.
Dessutom ska polisen utarbeta rutiner för hur det ska gå till om eftersöksjägare bedömer att han eller hon bedömer att eftersöket inte kan göras på ett säkert sätt utan att det måste avbrytas.
Senast den första augusti ska polisen ha tagit fram generella regler när det gäller riskbedömningar i samband med eftersök av trafikskadat vilt.